Norsk strømunderskudd for niende dag på rad

Publisert

I går importerte Norge 34.9 GWh mer enn vi eksporterte, og vi importerte strøm i 19 av timene. Det er niende dag på rad at Norge importerer mer strøm enn vi eksporterer til våre naboland.

Hittil i år har vi hatt 66 dager med kraftoverskudd og 29 dager med kraftunderskudd. På timesbasis har vi hatt 1483 timer med eksport og 798 timer med strømimport. Totalt har vi så langt hatt et kraftoverskudd på 2182 GWh.

  • Norge importerte 30966 MWh mer enn vi eksporterte fra Danmark.
  • Norge importerte 3421 MWh mer enn vi eksporterte fra Sverige.
  • Norge importerte 588 MWh mer enn vi eksporterte fra Finland.
  • Strømimporten og - eksporten svinger gjennom døgnet, og i går så kraftbalansen vår med våre naboland slik ut: