Norsk solenergi økte 29 prosent i 2018

Publisert

Solenergiklyngen forteller i en pressemelding at det totalt ble installert 23,5 MWp solenergi i Norge i 2018. Det betyr at det norske solkraftmarkedet vokste med 29 prosent i fjor.

Tallene er hentet ut av Multiconsult for Solenergiklyngen, og de viser at det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet.

Totalt utgjør nå solcellepanelene omtrent 68 MWp i Norge.

– Vi ser nå at solenergi sprer seg veldig godt i bredden. Det har de siste årene vært en sterk markedsvekst, der selskaper som Asko og NorgesGruppen har vært pionérer og satt standarden for klima- og miljøriktig opptreden. De har dermed gjort det mulig for veldig mange flere å følge etter. I 2018 ble det flere installasjoner hos små og mellomstore bedrifter. I sum ser det ut til at AS Norge melder seg på i bredden i klima- og miljøarbeidet, og ser solenergi som en helt naturlig del av satsningen, sier Thor Christian Tuv, daglig leder i FUSen.

I privatmarkedet ser Otovo også gode resultater i 2018.

– 2018 var et vekstår der naboer rekrutterte naboer. Det var et tørt år med dyr strøm og mye sol, der solcellene hadde sin høyeste lønnsomhet noensinne. Etterspørselen var mye drevet av muligheten for å redusere strømprisen. Det var ikke bare «de grønne» og «tech-entusiastene» som installerte solcelleanlegg på taket, men vanlige folk som ville spare penger, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

Tall fra Enova støtter opp om veksten. Enova støttet 50 prosent flere anlegg hos husholdninger i 2018 sammenliknet med 2017.

For den norske solenergiklyngen har solveksten også gitt nye medlemmer.

– Stadig flere selskaper tar solenergi inn i sine porteføljer. Større energiselskaper og entreprenører er eksempler på nye deltakere i klyngen. På den måten blir solenergi en mer integrert del av energimiksen, sammen med vannkraft og fjernvarme, og det ønsker vi velkommen. Utbyggere som krever aktive fasader, bærekraftige løsninger og plusshus-nivå bidrar også godt. Vi ser også at smart-grid, smarte styringssystemer og energilagring bidrar til å drive det norske solmarkedet fremover, sier daglig leder Trine K. Berentsen i Solenergiklyngen.

Berentsen mener det er viktig at norsk solenergibransje får gode vilkår i Norge og kan bygge kompetanse, når bransjen nå opplever en eksepsjonell økning internasjonalt.

– Da må vi ha et godt hjemmemarked og et godt grunnlag for å kunne ta de viktige markedsandelene ute for vår nye, grønne eksportnæring, sier Berentsen

Det er en kjent sak at solenergi vokser raskt på verdensbasis, og også i Norge. Multiconsult og Solenergiklyngen har regnet seg frem til at den installerte effekten i 2018 tilsvarer strømforsyningen til ca 1058 boliger, og når man ser på all installert solkraft så tilsvarer det drøyt 3060 «solboliger» i Norge.