BarChartRace_Feltproduksjon_Akkumulert.gif

Se hvilke felt som har produsert mest olje og gass

Her er topp 10-listen over feltene på norsk sokkel.

Publisert

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har vært et eventyr for Norge, og det utvinnes fortsatt mye olje og gass fra de mange feltene som er aktive.

Mange har nok hørt om felt som Ekofisk, Statfjord, Frigg, Albuskjell, Valhall, Gullfaks, Oseberg, Snorre, Sleipner og Troll, men det er nok ikke allment kjent hvor store de er og hvilke som er størst.

All informasjon om disse feltene finnes åpent tilgjengelig på Oljedirektoratets faktasider, men det kan være vanskelig selv for bransjefolk å holde oversikten og få et overordnet bilde av hvor store de forskjellige feltene er sammenlignet med hverandre.

enerWE har derfor eksperimentert litt med en form for animerte grafer som kalles BarChartRace for å lage en visuell fremstilling av de ti største feltene målt etter produksjon. Vi har tatt utgangspunkt i antall millioner oljeekvivalenter, som er en måleenhet som gjør det mulig å sammenligne feltene uavhengig av hvordan utvinningen fordeler seg mellom olje, gass og kondensater.

Vi har laget en BarChartRace som viser en oversikt over de akkumulerte tallene, og den ligger øverst i artikkelen.

I tillegg til det har vi også laget en oversikt som viser de til enhver tid topp 10 produserende feltene fra måned til måned. Den finner du her: