Valhall-feltet, Nordsjøen  20170815.Deler av Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen med den nedlagte hotellriggen til venstre. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Valhall-feltet, Nordsjøen 20170815.Deler av Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen med den nedlagte hotellriggen til venstre. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Økt leteaktivitet på norsk sokkel

Publisert

Det er økende leteaktivitet på norsk sokkel og Oljedirektoratet forventer boring av 40–50 nye letebrønner i 2018, sammenlignet med 36 fra året før.

Etter over 50 års oljevirksomhet, er det fortsatt rundt 55 prosent av de forventede olje- og gassressursene på norsk sokkel som ikke er utvunnet. Nå økes leteaktiviteten.

– Det er positivt at vi ser en økning i leteaktiviteten. Særlig viktig er det at det nå bores flere letebønner i Nordsjøen og Norskehavet, der tilleggsressurser må identifiseres og utvinnes mens infrastrukturen fortsatt er i drift, sier letedirektør Torgeir Stordal.

Den totale petroleumsproduksjonen ved utgangen av første halvdel av 2018, er på om lag 115 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er en nedgang på 4,4 millioner fra samme periode i fjor.

Tekniske problemer på enkelte felt, samt en tidsvis kaldere vinter enn normalt nevnes som noen av årsakene til produksjonsnedgangen.

Også utbyggingsaktiviteten er svært høy og rundt 20 utbyggingsprosjekter er igangsatt.

– Vi opplever et rekordhøyt antall prosjekter i gjennomføringsfasen, og flere er under planlegging. Vi gleder oss spesielt over at flere av prosjektene har til hensikt å øke utvinningen fra modne felt, eksempelvis Valhall, Snorre og Njord. Dette er store og viktige utbygginger som skal sikre at vi får mer lønnsom olje og gass opp fra undergrunnen, sier direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, Ingrid Sølvberg.

(©NTB)