Væskeproduksjon på norsk sokkel i juni 2018-
Væskeproduksjon på norsk sokkel i juni 2018-

Norsk sokkel produserte 1,75 millioner fat hver dag i juni

Publisert

Oljedirektoratet har lagt frem de foreløpige produksjonstallene for juni, og de viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.747.000 fat olje, NGL og kondensat. Det er en oppgang fra 88.000 fat fra mai, men det er likevel lavere enn prognosene for 2018.

- Oljeproduksjonen er ca. 3 prosent under OD sin prognose og ca. 4 prosent under prognosen for 2018. Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i juni er lågare enn venta er tekniske problem på nokre felt, skriver Oljedirektoratet på sin hjemmeside.

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik:

 • 1.480.000 fat olje
 • 237.000 fat NGL
 • 30.000 fat kondensat
 • I juni lå oljeprisen i snitt på hele 75,93 dollar fatet. Det betyr at Det betyr at det ble produsert olje på norsk sokkel for nesten 112,4 millioner dollar hver eneste dag i juni.

  I tillegg kommer produksjonen av NGL og kondensat, og ikke minst gass. Prisene på de er imidlertid ikke like tilgjengelige, og dermed er det vanskelig å legge frem et godt regnestykke for nøyaktig hvor mye det utgjør.

  Til sammen ble det solgt 9,3 milliarder standard kubikkmeter gass (GSM3, og det er 0,4 milliarder mindre enn i mai.

  - Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2018 er om lag 114,9 millionar standard kubikkmeter oljeekvilatentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel, skriver Oljedirektoratet.

  Av dette er om lag:

  • 43,2 MSm3 o.e olje
  • 10,2 MSm3 o.e NGL og kondensat
  • 61,5 MSm3 o.e gass.
  • Totalvolumet er 4,4 MSm3 o.e. lavere enn i 2017.

   Oljeproduksjon på norsk sokkel i juni 2018.
   Oljeproduksjon på norsk sokkel i juni 2018.
   Væskeproduksjon på norsk sokkel i juni 2018-
   Væskeproduksjon på norsk sokkel i juni 2018-
   Gassproduksjon på norsk sokkel juni 2018.
   Gassproduksjon på norsk sokkel juni 2018.