Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Dette er olje- og gasselskapenes største pengemaskiner på norsk sokkel

Se hvor mye hvert selskap har i inntekt på hvert eneste felt.

Publisert Sist oppdatert

Det hentes ut olje og gass for store beløp fra norsk sokkel, og hver måned legger Oljedirektoratet frem tall som viser hvor mye som produseres. I første omgang oppgir de totale produksjonstall, og så blir de mer detaljerte tallene for hvert felt lagt ut etterhvert. De er da tilgjengelig i Oljedirektoratets åpne database.

Dette er gjerne interessant for folk som jobber i bransjen, men det blir kanskje litt for abstrakt for folk flest.

enerWE har derfor forsøkt å kvantifisere disse tallene ved å regne oss frem til hvor mye det er snakk om i kroner og øre. Det har vi gjort ved å se på produksjonstallene fra Oljedirektoratet opp mot eksporttallene fra SSB. For november i fjor, som er måneden med de siste oppdaterte dataene, har vi kommet frem til en gjennomsnittspris på 548,47 kroner fatet for olje og 1,05 kroner per kubikkmeter med gass.

Med det som utgangspunkt kan vi sette opp et øyeblikksbilde av hvor mye som produseres hver måned - målt i penger. Det er interessant nok i seg selv, og det gjorde vi i en tidligere artikkel. Det er imidlertid også interessant å se nærmere på hvor mye hvert enkelt selskap henter inn på feltene de er involvert i.

Dette er litt spesielt ettersom det er et prinsipp på norsk sokkel at ingen får drive et felt alene. Når Olje- og energidepartementet tildeler lisenser deles de opp slik at hvert selskap får en viss andel. Denne andelen brukes til å fordele kostnader, men også inntektene. Det gjør det mulig å sette opp en oversikt over hvor mye de forskjellige selskapene tjener på hvert enkelt felt.

Feltandelene med med størst økonomisk produksjon

Rank Selskap Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
1Petoro ASTROLL56,0 %kr 958 141 045kr 1 866 006 240kr 2 824 147 285
2Equinor Energy ASJOHAN SVERDRUP42,6 %kr 2 225 131 783kr 23 856 033kr 2 248 987 816
3Equinor Energy ASTROLL30,6 %kr 523 279 321kr 1 019 100 981kr 1 542 380 302
4Lundin Norway ASJOHAN SVERDRUP20,0 %kr 1 044 008 466kr 11 193 000kr 1 055 201 466
5Lundin Norway ASEDVARD GRIEG65,0 %kr 890 061 186kr 29 081 325kr 919 142 511
6Petoro ASJOHAN SVERDRUP17,4 %kr 906 199 348kr 9 715 524kr 915 914 872
7Equinor Energy ASOSEBERG49,3 %kr 526 309 161kr 228 925 536kr 755 234 697
8Total E&P Norge ASEKOFISK39,9 %kr 653 620 858kr 33 349 266kr 686 970 124
9Aker BP ASAVALHALL90,0 %kr 599 771 344kr 29 862 000kr 629 633 344
10Aker BP ASAJOHAN SVERDRUP11,6 %kr 604 131 159kr 6 476 997kr 610 608 156

Tabellen viser de 10 feltandelene som dro inn mest penger i november 2019.

Det er stor forskjell på hvor store inntekter hvert felt drar inn hver måned, men med forskjellige eierandeler kan gjøre at en stor eierandel i et mindre felt fort får større betydning for et selskap enn en liten eierandel i et stort felt.

Det er for eksempel interessant at statens heleide selskap Petoro har eierandelen som ga størst inntekter i november. Det er fordi Petoro eier hele 56 prosent av Troll-feltet.

Samtidig er Johan Sverdrup-feltet så stort at selv med en eierandel på 11,6 prosent, så har Aker BP oversiktens tiende største felt målt i kroner. De drar imidlertid inn litt mer på det langt mindre Valhall-feltet takket være en eierandel på hele 90 prosent.

Det må imidlertid bemerkes at denne oversikten viser et oversiktsbilde basert på en enkeltmåned. Det kan være mange forskjellige årsaker til at et felt akkurat den utvalgte måneden produserte mindre enn vanlig.

Se tabellene nedenfor for en oversikt over hvert enkelt selskaps produksjon av olje og gass.

Norske Shell

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
TROLL8,1 %kr 138 613 067kr 269 952 790kr 408 565 857
ORMEN LANGE17,8 %kr 0kr 213 009 431kr 213 009 431
KNARR45,0 %kr 88 070 167kr 954 450kr 89 024 617
KVITEBJØRN6,5 %kr 13 689 247kr 24 988 493kr 38 677 740
VALEMON3,2 %kr 1 528 692kr 3 692 367kr 5 221 059
SINDRE3,2 %kr 0kr 0kr 0

Aker BP

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
VALHALL90,0 %kr 599 771 344kr 29 862 000kr 629 633 344
JOHAN SVERDRUP11,6 %kr 604 131 159kr 6 476 997kr 610 608 156
ALVHEIM65,0 %kr 479 989 914kr 37 325 925kr 517 315 839
TROLL8,1 %kr 138 613 067kr 269 952 790kr 408 565 857
IVAR AASEN34,8 %kr 330 814 292kr 12 740 098kr 343 554 390
ORMEN LANGE17,8 %kr 0kr 213 009 431kr 213 009 431
SKARV23,8 %kr 85 048 215kr 63 955 860kr 149 004 075
VOLUND65,0 %kr 117 704 605kr 7 309 575kr 125 014 180
KNARR45,0 %kr 88 070 167kr 954 450kr 89 024 617
ODA15,0 %kr 64 431 615kr 0kr 64 431 615
VILJE46,9 %kr 58 446 855kr 443 243kr 58 890 098
ULA80,0 %kr 55 280 818kr 0kr 55 280 818
TAMBAR55,0 %kr 41 610 683kr 0kr 41 610 683
KVITEBJØRN6,5 %kr 13 689 247kr 24 988 493kr 38 677 740
HOD90,0 %kr 19 219 261kr 633 150kr 19 852 411
GINA KROG3,3 %kr 15 242 830kr 217 256kr 15 460 085
VALEMON3,2 %kr 1 528 692kr 3 692 367kr 5 221 059
ATLA10,0 %kr 438 134kr 1 764 000kr 2 202 134
ENOCH2,0 %kr 66 928kr 0kr 66 928
SINDRE3,2 %kr 0kr 0kr 0
BØYLA65,0 %kr 0kr 0kr 0

CapeOmega

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ENOCH4,4 %kr 145 902kr 0kr 145 902

ConocoPhillips

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
EKOFISK35,1 %kr 575 244 024kr 29 350 296kr 604 594 320
ELDFISK35,1 %kr 255 782 451kr 8 538 536kr 264 320 987
HEIDRUN24,0 %kr 200 187 795kr 30 043 819kr 230 231 614
ALVHEIM20,0 %kr 147 689 204kr 11 484 900kr 159 174 104
GRANE6,2 %kr 86 376 050kr 0kr 86 376 050
TROLL1,6 %kr 27 781 642kr 54 105 517kr 81 887 159
VISUND9,1 %kr 39 229 785kr 41 012 927kr 80 242 712
AASTA HANSTEEN10,0 %kr 0kr 70 398 300kr 70 398 300
OSEBERG2,4 %kr 25 621 541kr 11 144 448kr 36 765 989
OSEBERG SØR2,4 %kr 8 701 968kr 2 045 232kr 10 747 200
EMBLA35,1 %kr 7 207 357kr 3 056 324kr 10 263 681
OSEBERG ØST2,4 %kr 1 848 030kr 10 584kr 1 858 614
VISUND SØR9,1 %kr 759 732kr 966 966kr 1 726 698

Dana Petroleum (BVUK) Limited

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ENOCH20,8 %kr 696 047kr 0kr 696 047
BLANE12,5 %kr 582 195kr 0kr 582 195

DNO

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ODA15,0 %kr 64 431 615kr 0kr 64 431 615
VILJE28,9 %kr 35 953 588kr 272 661kr 36 226 249
TAMBAR45,0 %kr 34 045 104kr 0kr 34 045 104
BRAGE14,3 %kr 21 985 182kr 499 982kr 22 485 164
ALVE32,0 %kr 8 632 970kr 12 771 360kr 21 404 330
RINGHORNE ØST22,6 %kr 18 315 097kr 0kr 18 315 097
ULA20,0 %kr 13 820 204kr 0kr 13 820 204
MARULK17,0 %kr 2 568 778kr 5 383 560kr 7 952 338
BLANE43,5 %kr 2 025 624kr 0kr 2 025 624
ENOCH12,0 %kr 401 566kr 0kr 401 566
ENOCH1,9 %kr 62 243kr 0kr 62 243
BLANE1,0 %kr 46 806kr 0kr 46 806
TRYM50,0 %kr 0kr 0kr 0

Endeavour Energy (UK) Limited

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ENOCH8,0 %kr 267 710kr 0kr 267 710

Equinor

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
JOHAN SVERDRUP42,6 %kr 2 225 131 783kr 23 856 033kr 2 248 987 816
TROLL30,6 %kr 523 279 321kr 1 019 100 981kr 1 542 380 302
OSEBERG49,3 %kr 526 309 161kr 228 925 536kr 755 234 697
GRANE36,6 %kr 512 857 796kr 0kr 512 857 796
VISUND53,2 %kr 229 343 361kr 239 767 878kr 469 111 239
GULLFAKS SØR51,0 %kr 249 963 202kr 181 475 595kr 431 438 797
GULLFAKS51,0 %kr 415 526 216kr 0kr 415 526 216
IVAR AASEN41,5 %kr 394 405 286kr 15 189 072kr 409 594 357
ÅSGARD34,6 %kr 165 619 450kr 219 609 555kr 385 229 005
AASTA HANSTEEN51,0 %kr 0kr 359 031 330kr 359 031 330
GOLIAT35,0 %kr 304 411 910kr 0kr 304 411 910
ORMEN LANGE25,3 %kr 0kr 303 073 339kr 303 073 339
TYRIHANS58,8 %kr 136 033 977kr 154 647 053kr 290 681 030
GINA KROG58,7 %kr 271 137 611kr 3 864 515kr 275 002 126
SNORRE33,3 %kr 267 246 405kr 0kr 267 246 405
FRAM45,0 %kr 233 068 468kr 26 280 450kr 259 348 918
SLEIPNER VEST58,3 %kr 110 834 872kr 129 616 279kr 240 451 151
KVITEBJØRN39,6 %kr 83 939 492kr 153 224 017kr 237 163 509
SKARV36,2 %kr 129 044 208kr 97 040 640kr 226 084 849
OSEBERG SØR49,3 %kr 178 752 926kr 42 012 474kr 220 765 400
GUDRUN36,0 %kr 171 985 993kr 42 766 920kr 214 752 913
SNØHVIT36,8 %kr 0kr 210 716 197kr 210 716 197
TRESTAKK59,1 %kr 192 979 698kr 0kr 192 979 698
EKOFISK7,6 %kr 124 577 226kr 6 356 222kr 130 933 448
HEIDRUN13,0 %kr 108 848 441kr 16 335 775kr 125 184 216
TORDIS41,5 %kr 103 583 398kr 13 691 265kr 117 274 663
VALEMON66,8 %kr 31 652 218kr 76 452 033kr 108 104 251
KRISTIN55,3 %kr 66 141 711kr 38 101 633kr 104 243 344
MIKKEL44,0 %kr 33 918 121kr 56 828 807kr 90 746 928
VIGDIS41,5 %kr 87 390 886kr 0kr 87 390 886
UTGARD38,4 %kr 69 104 762kr 17 056 981kr 86 161 743
UTGARD38,0 %kr 68 313 761kr 16 861 740kr 85 175 501
MORVIN64,0 %kr 63 411 486kr 20 677 440kr 84 088 926
STATFJORD44,3 %kr 57 465 852kr 23 025 472kr 80 491 323
NORNE39,1 %kr 41 761 995kr 30 828 200kr 72 590 194
ELDFISK7,6 %kr 55 393 306kr 1 849 141kr 57 242 447
SVALIN57,0 %kr 51 323 810kr 0kr 51 323 810
OSEBERG ØST49,3 %kr 37 961 611kr 217 413kr 38 179 024
URD64,0 %kr 38 037 523kr 0kr 38 037 523
ALVE53,0 %kr 14 298 357kr 21 152 565kr 35 450 922
BYRDING70,0 %kr 30 886 743kr 0kr 30 886 743
SKULD64,0 %kr 23 166 705kr 0kr 23 166 705
TUNE50,0 %kr 3 777 615kr 13 098 750kr 16 876 365
MARULK33,0 %kr 4 986 451kr 10 450 440kr 15 436 891
SLEIPNER ØST59,6 %kr 7 031 952kr 8 147 916kr 15 179 868
GUNGNE62,0 %kr 4 962 302kr 7 128 450kr 12 090 752
VESLEFRIKK18,0 %kr 9 215 310kr 1 969 380kr 11 184 690
VISUND SØR53,2 %kr 4 441 509kr 5 653 032kr 10 094 541
SIGYN60,0 %kr 4 036 355kr 5 310 900kr 9 347 255
STATFJORD NORD21,9 %kr 7 893 748kr 188 344kr 8 082 092
SYGNA30,7 %kr 7 171 660kr 0kr 7 171 660
STATFJORD ØST31,7 %kr 4 416 445kr 106 470kr 4 522 915
GIMLE70,9 %kr 0kr 2 613 709kr 2 613 709
HEIMDAL29,4 %kr 1 147 794kr 1 459 195kr 2 606 989
EMBLA7,6 %kr 1 560 855kr 661 890kr 2 222 745
ENOCH11,8 %kr 394 204kr 0kr 394 204
FRAM H-NORD49,2 %kr 0kr 0kr 0
HULDRA70,0 %kr 0kr 0kr 0
HYME42,5 %kr 0kr 0kr 0
NJORD27,5 %kr 0kr 0kr 0
SINDRE64,7 %kr 0kr 0kr 0

First Oil Expro Limited

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ENOCH14,0 %kr 468 493kr 0kr 468 493

Idemitsu Petroleum Norge AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
FRAM15,0 %kr 77 689 489kr 8 760 150kr 86 449 639
SNORRE9,6 %kr 77 100 595kr 0kr 77 100 595
KNARR25,0 %kr 48 927 871kr 530 250kr 49 458 121
TORDIS9,6 %kr 23 961 461kr 3 167 136kr 27 128 597
VIGDIS9,6 %kr 20 215 723kr 0kr 20 215 723
BYRDING15,0 %kr 6 618 588kr 0kr 6 618 588
VEGA3,8 %kr 2 199 296kr 2 381 006kr 4 580 302
SYGNA4,3 %kr 1 008 965kr 0kr 1 008 965
STATFJORD ØST4,8 %kr 669 000kr 16 128kr 685 128
FRAM H-NORD28,8 %kr 0kr 0kr 0

INEOS EP Norge AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ORMEN LANGE14,0 %kr 0kr 167 658 203kr 167 658 203
MARULK30,0 %kr 4 533 137kr 9 500 400kr 14 033 537
ALVE15,0 %kr 4 046 705kr 5 986 575kr 10 033 280
GYDA34,0 %kr 5 231 392kr 0kr 5 231 392

KUFPEC Norway AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
GINA KROG30,0 %kr 138 571 181kr 1 975 050kr 140 546 231
SLEIPNER VEST9,4 %kr 17 876 592kr 20 905 851kr 38 782 444
UTGARD6,2 %kr 11 145 929kr 2 751 126kr 13 897 055
SLEIPNER ØST10,0 %kr 1 179 858kr 1 367 100kr 2 546 958
GUNGNE10,0 %kr 800 371kr 1 149 750kr 1 950 121
GYDA5,0 %kr 769 322kr 0kr 769 322

LOTOS Exploration and Production Norge AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
SLEIPNER VEST15,0 %kr 28 492 528kr 33 320 700kr 61 813 228
UTGARD17,4 %kr 31 208 602kr 7 703 153kr 38 911 755
VALE25,8 %kr 20 313 045kr 0kr 20 313 045
SKIRNE30,0 %kr 786 572kr 4 747 050kr 5 533 622
ATLA20,0 %kr 876 269kr 3 528 000kr 4 404 269
SLEIPNER ØST15,0 %kr 1 769 787kr 2 050 650kr 3 820 437
GUNGNE15,0 %kr 1 200 557kr 1 724 625kr 2 925 182
HEIMDAL5,0 %kr 194 918kr 247 800kr 442 718

Lundin

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
JOHAN SVERDRUP20,0 %kr 1 044 008 466kr 11 193 000kr 1 055 201 466
EDVARD GRIEG65,0 %kr 890 061 186kr 29 081 325kr 919 142 511
ALVHEIM15,0 %kr 110 766 903kr 8 613 675kr 119 380 578
VOLUND35,0 %kr 63 379 402kr 3 935 925kr 67 315 327
IVAR AASEN1,4 %kr 13 171 252kr 507 242kr 13 678 494
BØYLA15,0 %kr 0kr 0kr 0

Mime Petroleum AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
BALDER10,0 %kr 38 800 759kr 91 350kr 38 892 109
RINGHORNE ØST7,4 %kr 5 991 676kr 0kr 5 991 676

Neptune Energy Norge AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
GUDRUN25,0 %kr 119 434 718kr 29 699 250kr 149 133 968
FRAM15,0 %kr 77 689 489kr 8 760 150kr 86 449 639
SNØHVIT12,0 %kr 0kr 68 730 480kr 68 730 480
GJØA30,0 %kr 19 229 610kr 33 503 400kr 52 733 010
IVAR AASEN3,0 %kr 28 748 515kr 1 107 144kr 29 855 659
DRAUGEN7,6 %kr 22 810 499kr 27 783kr 22 838 282
BRAGE4,4 %kr 6 850 602kr 155 795kr 7 006 396
BYRDING15,0 %kr 6 618 588kr 0kr 6 618 588
VEGA3,8 %kr 2 199 296kr 2 381 006kr 4 580 302
FRAM H-NORD10,8 %kr 0kr 0kr 0
HYME12,5 %kr 0kr 0kr 0
NJORD22,5 %kr 0kr 0kr 0

Okea

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
DRAUGEN44,6 %kr 134 449 186kr 163 758kr 134 612 944
GJØA12,0 %kr 7 691 844kr 13 401 360kr 21 093 204
IVAR AASEN0,6 %kr 5 268 501kr 202 897kr 5 471 398

OMV (Norge) AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
EDVARD GRIEG20,0 %kr 273 864 980kr 8 948 100kr 282 813 080
GULLFAKS SØR19,0 %kr 93 123 546kr 67 608 555kr 160 732 101
GULLFAKS19,0 %kr 154 803 884kr 0kr 154 803 884
GUDRUN24,0 %kr 114 657 329kr 28 511 280kr 143 168 609
AASTA HANSTEEN15,0 %kr 0kr 105 597 450kr 105 597 450

Pandion Energy AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
VALHALL10,0 %kr 66 641 260kr 3 318 000kr 69 959 260
HOD10,0 %kr 2 135 473kr 70 350kr 2 205 823

Petoro

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
TROLL56,0 %kr 958 141 045kr 1 866 006 240kr 2 824 147 285
JOHAN SVERDRUP17,4 %kr 906 199 348kr 9 715 524kr 915 914 872
HEIDRUN57,8 %kr 482 300 332kr 72 382 753kr 554 683 086
OSEBERG33,6 %kr 358 701 578kr 156 022 272kr 514 723 850
ORMEN LANGE36,5 %kr 0kr 436 281 063kr 436 281 063
GRANE28,9 %kr 404 887 734kr 0kr 404 887 734
ÅSGARD35,7 %kr 170 985 194kr 226 724 472kr 397 709 667
VISUND30,0 %kr 129 328 963kr 135 207 450kr 264 536 413
GULLFAKS SØR30,0 %kr 147 037 178kr 106 750 350kr 253 787 528
GULLFAKS30,0 %kr 244 427 186kr 0kr 244 427 186
SNORRE30,0 %kr 240 939 361kr 0kr 240 939 361
KVITEBJØRN30,0 %kr 63 670 917kr 116 225 550kr 179 896 467
SNØHVIT30,0 %kr 0kr 171 826 200kr 171 826 200
OSEBERG SØR33,6 %kr 121 827 552kr 28 633 248kr 150 460 800
DRAUGEN47,9 %kr 144 466 496kr 175 959kr 144 642 455
NORNE54,0 %kr 57 676 412kr 42 576 030kr 100 252 442
EKOFISK5,0 %kr 81 915 588kr 4 179 525kr 86 095 113
TORDIS30,0 %kr 74 879 565kr 9 897 300kr 84 776 865
VIGDIS30,0 %kr 63 174 135kr 0kr 63 174 135
MARIA30,0 %kr 62 832 597kr 0kr 62 832 597
GJØA30,0 %kr 19 229 610kr 33 503 400kr 52 733 010
VALEMON30,0 %kr 14 220 390kr 34 347 600kr 48 567 990
ELDFISK5,0 %kr 36 423 794kr 1 215 900kr 37 639 694
KRISTIN19,6 %kr 23 415 504kr 13 488 749kr 36 904 253
VEGA30,0 %kr 17 594 369kr 19 048 050kr 36 642 419
SVALIN30,0 %kr 27 012 531kr 0kr 27 012 531
OSEBERG ØST33,6 %kr 25 872 416kr 148 176kr 26 020 592
VESLEFRIKK37,0 %kr 18 942 581kr 4 048 170kr 22 990 751
URD24,5 %kr 14 598 625kr 0kr 14 598 625
TUNE40,0 %kr 3 022 092kr 10 479 000kr 13 501 092
STATFJORD NORD30,0 %kr 10 825 712kr 258 300kr 11 084 012
SKULD24,5 %kr 8 891 274kr 0kr 8 891 274
SYGNA30,0 %kr 7 006 699kr 0kr 7 006 699
ATLA30,0 %kr 1 314 403kr 5 292 000kr 6 606 403
VISUND SØR30,0 %kr 2 504 610kr 3 187 800kr 5 692 410
SKIRNE30,0 %kr 786 572kr 4 747 050kr 5 533 622
STATFJORD ØST30,0 %kr 4 181 250kr 100 800kr 4 282 050
HEIMDAL20,0 %kr 779 672kr 991 200kr 1 770 872
EMBLA5,0 %kr 1 026 338kr 435 225kr 1 461 563
REV30,0 %kr 538 181kr 674 100kr 1 212 281
GIMLE24,2 %kr 0kr 891 386kr 891 386
FRAM H-NORD11,2 %kr 0kr 0kr 0
SINDRE27,1 %kr 0kr 0kr 0

Petrolia NOCO AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
FLYNDRE0,8 %kr 0kr 0kr 0

PGNiG Upstream Norway AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
SKARV11,9 %kr 42 524 108kr 31 977 930kr 74 502 037
GINA KROG8,0 %kr 36 952 315kr 526 680kr 37 478 995
VILJE24,2 %kr 30 209 089kr 229 096kr 30 438 185
VALE24,2 %kr 19 119 041kr 0kr 19 119 041
MORVIN6,0 %kr 5 944 827kr 1 938 510kr 7 883 337

Repsol

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
GUDRUN15,0 %kr 71 660 831kr 17 819 550kr 89 480 381
VISUND7,7 %kr 33 194 434kr 34 703 246kr 67 897 679
BRAGE33,8 %kr 52 189 728kr 1 186 888kr 53 376 616
VESLEFRIKK27,0 %kr 13 822 964kr 2 954 070kr 16 777 034
MIKKEL7,7 %kr 5 901 151kr 9 887 204kr 15 788 356
GYDA61,0 %kr 9 385 733kr 0kr 9 385 733
REV70,0 %kr 1 255 755kr 1 572 900kr 2 828 655
VISUND SØR7,7 %kr 642 850kr 818 202kr 1 461 052
BLANE25,0 %kr 1 164 389kr 0kr 1 164 389
BLANE18,0 %kr 838 320kr 0kr 838 320
ENOCH24,0 %kr 803 131kr 0kr 803 131
ENOCH1,2 %kr 40 157kr 0kr 40 157
FLYNDRE4,2 %kr 0kr 0kr 0
FLYNDRE22,7 %kr 0kr 0kr 0

Source Energy AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
HULDRA10,0 %kr 0kr 0kr 0

Spirit Energy

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ODA40,0 %kr 171 817 639kr 0kr 171 817 639
IVAR AASEN12,3 %kr 117 136 649kr 4 511 088kr 121 647 737
KVITEBJØRN19,0 %kr 40 324 914kr 73 609 515kr 113 934 429
MARIA20,0 %kr 41 888 398kr 0kr 41 888 398
VALE50,0 %kr 39 432 086kr 0kr 39 432 086
STATFJORD19,8 %kr 25 617 316kr 10 264 370kr 35 881 687
STATFJORD14,5 %kr 18 834 300kr 7 546 545kr 26 380 845
STATFJORD NORD23,1 %kr 8 344 820kr 199 106kr 8 543 926
VEGA6,3 %kr 3 665 494kr 3 968 344kr 7 633 837
SYGNA12,7 %kr 2 970 537kr 0kr 2 970 537
HEIMDAL28,8 %kr 1 122 650kr 1 427 229kr 2 549 879
STATFJORD ØST11,6 %kr 1 611 523kr 38 850kr 1 650 373
TRYM50,0 %kr 0kr 0kr 0

Suncor Energy Norge AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
ODA30,0 %kr 128 863 229kr 0kr 128 863 229

Total EP Norge AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
EKOFISK39,9 %kr 653 620 858kr 33 349 266kr 686 970 124
JOHAN SVERDRUP8,4 %kr 440 571 573kr 4 723 446kr 445 295 019
ELDFISK39,9 %kr 290 632 737kr 9 701 909kr 300 334 646
OSEBERG14,7 %kr 156 931 940kr 68 259 744kr 225 191 684
TROLL3,7 %kr 63 151 076kr 122 988 471kr 186 139 548
TYRIHANS23,1 %kr 53 514 644kr 60 836 874kr 114 351 517
SNØHVIT18,4 %kr 0kr 105 386 736kr 105 386 736
ÅSGARD7,7 %kr 36 793 676kr 48 788 006kr 85 581 682
OSEBERG SØR14,7 %kr 53 299 554kr 12 527 046kr 65 826 600
KVITEBJØRN5,0 %kr 10 611 819kr 19 370 925kr 29 982 744
EMBLA39,9 %kr 8 189 358kr 3 472 747kr 11 662 105
OSEBERG ØST14,7 %kr 11 319 182kr 64 827kr 11 384 009
KRISTIN6,0 %kr 7 176 433kr 4 134 060kr 11 310 493
ATLA40,0 %kr 1 752 537kr 7 056 000kr 8 808 537
SKIRNE40,0 %kr 1 048 762kr 6 329 400kr 7 378 162
TUNE10,0 %kr 755 523kr 2 619 750kr 3 375 273
HEIMDAL16,8 %kr 653 326kr 830 576kr 1 483 902
GIMLE4,9 %kr 0kr 180 405kr 180 405
ISLAY94,5 %kr 32 598kr 138 900kr 171 498
ISLAY5,5 %kr 1 901kr 8 100kr 10 001
FLYNDRE6,3 %kr 0kr 0kr 0
SINDRE5,0 %kr 0kr 0kr 0
FLYNDRE65,9 %kr 0kr 0kr 0

Vår Energi

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
GOLIAT65,0 %kr 565 336 404kr 0kr 565 336 404
GRANE28,3 %kr 396 631 694kr 0kr 396 631 694
BALDER90,0 %kr 349 206 829kr 822 150kr 350 028 979
ÅSGARD22,1 %kr 105 686 001kr 140 138 466kr 245 824 468
EKOFISK12,4 %kr 202 954 060kr 10 355 191kr 213 309 251
SNORRE18,6 %kr 149 007 823kr 0kr 149 007 823
FRAM25,0 %kr 129 482 482kr 14 600 250kr 144 082 732
TRESTAKK40,9 %kr 133 551 094kr 0kr 133 551 094
MIKKEL48,4 %kr 37 319 961kr 62 528 489kr 99 848 451
ELDFISK12,4 %kr 90 243 592kr 3 012 514kr 93 256 106
TYRIHANS18,0 %kr 41 662 089kr 47 362 574kr 89 024 663
ORMEN LANGE6,3 %kr 0kr 75 759 964kr 75 759 964
SLEIPNER VEST17,2 %kr 32 746 197kr 38 295 170kr 71 041 366
RINGHORNE ØST70,0 %kr 56 661 824kr 0kr 56 661 824
HEIDRUN5,2 %kr 43 188 509kr 6 481 653kr 49 670 161
TORDIS16,1 %kr 40 185 367kr 5 311 551kr 45 496 918
MORVIN30,0 %kr 29 724 134kr 9 692 550kr 39 416 684
STATFJORD21,4 %kr 27 694 385kr 11 096 612kr 38 790 997
KRISTIN19,1 %kr 22 873 563kr 13 176 558kr 36 050 122
VIGDIS16,1 %kr 33 903 452kr 0kr 33 903 452
BRAGE12,3 %kr 18 902 226kr 429 871kr 19 332 096
NORNE6,9 %kr 7 369 764kr 5 440 271kr 12 810 034
SVALIN13,0 %kr 11 705 430kr 0kr 11 705 430
MARULK20,0 %kr 3 022 092kr 6 333 600kr 9 355 692
STATFJORD NORD25,0 %kr 9 021 427kr 215 250kr 9 236 677
URD11,5 %kr 6 839 725kr 0kr 6 839 725
SIGYN40,0 %kr 2 690 904kr 3 540 600kr 6 231 504
SYGNA21,0 %kr 4 903 521kr 0kr 4 903 521
SKULD11,5 %kr 4 165 726kr 0kr 4 165 726
SLEIPNER ØST15,4 %kr 1 816 981kr 2 105 334kr 3 922 315
EMBLA12,4 %kr 2 542 856kr 1 078 313kr 3 621 169
STATFJORD ØST20,6 %kr 2 864 156kr 69 048kr 2 933 204
GUNGNE13,0 %kr 1 040 483kr 1 494 675kr 2 535 158
BØYLA20,0 %kr 0kr 0kr 0
HYME17,5 %kr 0kr 0kr 0

Wellesley Petroleum AS

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
HULDRA20,0 %kr 0kr 0kr 0

Wintershall DEA

Feltnavn Eierandel Olje Gass Totalt
EDVARD GRIEG15,0 %kr 205 398 735kr 6 711 075kr 212 109 810
SKARV28,1 %kr 100 204 175kr 75 353 070kr 175 557 245
AASTA HANSTEEN24,0 %kr 0kr 168 955 920kr 168 955 920
MARIA50,0 %kr 104 720 995kr 0kr 104 720 995
SNORRE8,6 %kr 68 837 018kr 0kr 68 837 018
VEGA56,3 %kr 32 989 442kr 35 715 094kr 68 704 536
IVAR AASEN6,5 %kr 61 448 406kr 2 366 460kr 63 814 866
KNARR30,0 %kr 58 713 445kr 636 300kr 59 349 745
BRAGE35,2 %kr 54 281 734kr 1 234 464kr 55 516 198
GJØA28,0 %kr 17 947 636kr 31 269 840kr 49 217 476
SNØHVIT2,8 %kr 0kr 16 094 387kr 16 094 387
VESLEFRIKK18,0 %kr 9 215 310kr 1 969 380kr 11 184 690
TORDIS2,8 %kr 6 988 759kr 923 748kr 7 912 507
VIGDIS2,8 %kr 5 896 253kr 0kr 5 896 253
SYGNA1,3 %kr 294 281kr 0kr 294 281
STATFJORD ØST1,4 %kr 195 125kr 4 704kr 199 829
NJORD50,0 %kr 0kr 0kr 0
HYME27,5 %kr 0kr 0kr 0
Powered by Labrador CMS