Oslo  20190314.Karl Eirik Schjøtt-Pedersen  (Norsk olje og gass)åpner  Norsk olje og gass' årskonferanse 2019.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20190314.Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass)åpner Norsk olje og gass' årskonferanse 2019.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Norsk oljeindustri nødvendig for å utvikle miljøvennlig energi

Publisert

Fornybar energi kan ikke erstatte olje og gass – som nå dekker fire femdeler av verdens energibehov. Det mener Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Torsdag åpnet Schjøtt-Pedersen bransjeforeningen Norsk olje og gass' årskonferanse i Oslo.

Den tidligere politikeren og statsråden er nå direktør i foreningen og innledet den årlige konferansen med å peke på at fossile energikilder står for fire femdeler av verdens totale energibehov.

Schjøtt-Pedersen tror imidlertid ikke at det er mulig å legge ned oljeproduksjonen selv om bruken av fornybar energi øker kraftig, noe som er helt nødvendig for å få utslippene ned.

Han pekte i sin åpningstale på at FNs klimapanel har beregnet hva som må til for å holde temperaturøkningen under 1,5 grader.

– Det viser tvert imot at en firedel av den energien verden trenger i 2050, må komme fra olje og gass, sa Schjøtt-Pedersen.

Må satse på miljøvennlig teknologi

Han pekte på at norsk oljenæring skal ligge fremst i det digitale skiftet og finne de smarteste løsningene for en mer miljøvennlig teknologi for å gi mer energi med mindre utslipp. Bruk av gass gir for eksempel halvparten så store utslipp som kullkraft, og utviklingen går nå i retning av at bruk av gass kan skje helt uten utslipp.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kunne da også berolige bransjen da han forsikret om at regjeringen ikke har noen planer om å avvikle oljenæringen.

– Olje- og gassindustrien, med den tilhørende leverandørindustrien, er en integrert del av norsk havnæring. En svært viktig en som sådan. Og vi er fortsatt avhengig av den. På vår post blir det ikke snakk om noen avvikling av olje- og gassindustrien. En utvikling derimot – for også olje- og gassnæringen er under omstilling – men ingen avvikling, slo han fast.

Grønn omstilling

Røe Isaksen mener oljebransjen på ingen måte ligger etter når det gjelder å omstille seg og satse på et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv. Som Schjøtt-Pedersen var inne på, nevnte også energiministeren at norsk gass vil være viktig i en grønn omstilling fra kull i blant annet Tyskland og Storbritannia.

– Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, skal Norge bidra, og vi skal gjøre det med så lite karbonavtrykk som mulig, sa næringsministeren.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre understreket at Arbeiderpartiet er imot en styrt nedbygging av olje- og gassnæringen.

– I omstillingen vi skal gjennom sammen, blir jeg beroliget av at olje- og gassnæringen trolig er verdens beste til å omstille: Dere har bygget oljenæringen, utvidet til gass, på vei inn i vind, leder an i karbonfangst og lagring, og dere pusher på for vindkraft på havet, sa Støre.

Den årlige konferansen samler topper fra oljenæringen og leverandørindustrien, sammen med samfunnstopper, politikere og organisasjonsledere. Temaet i år er «Det store bildet», hvor nettopp omstillingen til fornybar energi sammen med den teknologiske utviklingen innen olje- og gassektoren er utfordringene som til sammen skal trekke i samme retning for å oppnå klimamålene.

(©NTB)