Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Nytt nettsted skal vise frem hvordan oljeteknologi brukes til å revolusjonere andre bransjer

– Oljeindustrien er en drivkraft for teknologiutvikling i andre næringer.

Publisert

Oljebransjen er en krevende, men lukrativ næring. Ingen andre bransjer kan vise til avkastninger som er i nærheten, og det store økonomiske potensialet har åpnet for mange store satsinger på innovative løsninger. Disse løsningene kan i mange tilfeller også brukes i andre næringer.

Nå forteller interesseorganisasjonen Norsk olje og gass at det settes opp et eget nettsted, teknologioverføringer.no, for å vise frem selskapene og løsningene som tar spranget fra olje og gass og over til andre bransjer.

- Olje og gassnæringen er et norsk teknologi- og kunnskapseventyr og vil være avgjørende for utvikling av nye bærekraftige næringer i Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Vi ser allerede hvordan kompetanse og teknologi fra olje- og gassnæringen tas i bruk i utvikling av grønne energiløsninger, i fiskeoppdrett og helse, for å nevne noe, sier Haugli.

De ledende norske petroleumsklyngene har vært sentrale i arbeidet med Techtransfer.no. GCE NODE på Sørlandet, GCE Ocean Technology på Vestlandet og NCE Energy Valley på Østlandet.

– Oljeindustrien er en drivkraft for teknologiutvikling i andre næringer. Ikke minst fordi teknologi som er utviklet i oljeindustrien i stor grad kan overføres til andre virksomheter, og gi grunnlag for vekst og arbeidsplasser der, sier Karl Erik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Offshore-teknologi gir gravefri tilkobling til vannledning. Techni er et eksempel på dette, og bruker offshore boreteknologi når de installerer nye vannrør i Oslo. Ideen kommer fra tiden da de jobbet med robotisert drillingløsning for skiferolje. I dag er den sentral for å sikre gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledningen i hovedstaden.

Scantrol Deep Vision har gått inn i fiskerinæringen med et undervannskamerasystem som identifiserer art og størrelse på fisken som går inn i en trål. Da kan tråleren slippe ut fisk som ellers ville blitt kastet, noe som bidrar til bærekraftig opprettholdelse av bestanden samt gjør fiske mer kostnadseffektivt.

CSUB i Arendal leverer undervannsstrukturer til olje- og gassindustrien. De siste fem årene har de levert oppdrettskar til en rekke oppdrettsanlegg i Norge med store kar som har glatt overflate. Det gir mer effektiv oppdrett og bedre fiskehelse.

– Disse eksemplene viser hvor avansert, tilpasningsdyktig og fremtidsrettet norsk petroleumsindustri er, sier Schjøtt-Pedersen.

Det er tredje gang Norsk olje og gass gir ut eksempelrapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren», nå i samarbeid med Innovasjon Norge, GCE NODE, GCE Ocean Technology og NCE Energy Valley.

Her kan du lese mer på teknologioverføringer.no.

Powered by Labrador CMS