- Jeg er ikke redd for å stå i storm

Påtroppende sjef i Norsk olje og gass, Anniken Hauglie, har vært ute på flere plattformer, og hun beskriver de som ingeniørkunst av dimensjoner.

Publisert Sist oppdatert

I dag gjennomførte enerWE et live-intervju med påtroppende administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass. Når jobb-karantenen er over, skal hun innta sjefsstolen etter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i arbeidsgiverorganisasjonen som har 46 medlemmer fra olje- og gasselskaper og 59 medlemmer fra leverandørbedrifter på norsk sokkel.

På spørsmål om hvordan det er å tre inn i denne bransjen på et tidspunkt der det er krise i både landet og næringslivet, svarer Hauglie;

- Det er en viss skrekkblandet fryd, jeg må jo innrømme det. Da denne prosessen startet, så var det jo allerede tøft i bransjen. Etterhvert som tiden har gått, blir det jo bare tøffere og tøffere, og vi jo ikke hvordan dette kommer til å gå, sier hun til enerWE.

Jeg er ikke redd for å stå i storm heller, så det tror jeg nok skal kunne gå bra.

Anniken Hauglie

- Dette er vel en jobb du kan forvente å få litt kjeft i, men det er kanskje noe du som tidligere politiker er vant til?

- Det er klart at som tidligere toppolitiker er jeg vant til å stå i harde tak. Og jeg må jo innrømme at det var en faktor jeg måtte tenke litt gjennom før jeg skulle påta meg dette vervet. Men det finnes ingen jobber der det ikke er konflikt eller hvor det ikke er støy, så hvis man skal ha det helt friksjonsfritt, vet jeg ikke hva slags jobb det skal være. Jeg er ikke redd for å stå i storm heller, så det tror jeg nok skal kunne gå bra, tror Hauglie.

Og Hauglie minner om at Norge har et bedre utgangspunkt enn mange andre land - til å takle denne krisen.

Når man ser hvordan mange andre land har det, som ikke har tilsvarende økonomi og inntekter, så kommer det til å være langt tøffere tak i andre land i andre land enn det kommer til å være i Norge.

Anniken Hauglie

- Den krisen vi står i nå, har synliggjort for det norske folk hvor viktig oljenæringen er for Norge - for inntektene til statskassa, for hele velferden vår og arbeidsplasser - ikke bare i denne bransjen, men også i leverandørindustrien og andre næringer som er tett knyttet opp mot oljebransjen. Vi skal i disse dager være veldig glad for at vi har et oljefond og inntekter fra denne næringen som vi kan dra nytte av. Når man ser hvordan mange andre land har det, som ikke har tilsvarende økonomi og inntekter, så kommer det til å være langt tøffere tak i andre land i andre land enn det kommer til å være i Norge. Og det er tøft nok her, om ikke vi skulle vært uten oljen også, sier hun.

- Opplevde en fremoverlent bransje

Da Hauglie startet som arbeidsminister for fire år siden, hadde hun ansvaret for HMS-arbeidet på sokkelen.

- Jeg fikk sånt sett gleden av å møte og å bli kjent med næringen gjennom det. Det var en ganske krevende tid da jeg kom inn, nettopp fordi oljeprisfallet var nokså stort, og kostnadskuttene i bransjen begynte. Det var stor bekymring også for at det skulle gå utover sikkerheten. Men jeg opplevde en veldig fremoverlent bransje og vi hadde et veldig godt partssamarbeid, sier hun.

I dagens live-intervju kunne Hauglie avsløre at hun har vært ute på oljeplattform flere ganger.

- Den første gangen jeg var på plattform, var på Sleipnerplattformen og jeg var relativt ny statsråd. Det var en uke etter Turøyulykken hvor mange omkom. Så det var veldig spesielt å reise ut så kort tid etter det. Samtidig var jeg veldig glad for at jeg fikk anledning til å reise ut da. I fjor var jeg på Statfjordfeltet, sier hun.

Etter at man har flydd en time i sol og blå himmel, dukker det plutselig opp ingeniørkunst av dimensjoner langt der ute i havgapet.

Anniken Hauglie

- Hvordan er det å besøke en plattform da?

- Jeg har vært veldig heldig med været de gangene jeg har reist ut. Etter at man har flydd en time i sol og blå himmel, dukker det plutselig opp ingeniørkunst av dimensjoner langt der ute i havgapet. Det er jo et lite samfunn der ute som driver verdiskaping. Det som slår en når man ser disse plattformene og ser industrien, er hvilke kompetansearbeidsplasser dette er, hvilken perfeksjon som er i denne bransjen - det synes jeg er både fascinerende og spennende, sier hun.

- Viktig at vi tar på oss den ledertrøya

I lys av debatten som har gått den siste tiden der man har diskutert i hvilken grad krisepakkene fra regjeringen skal brukes til en grønn omstilling, understreker Hauglie at alle har ansvar for å bidra til en grønnere omstilling.

- For det første er det viktig at vi omstiller norsk økonomi. Vi trenger også flere bein å stå på, og vi trenger et livskraftig, levedyktig privat næringsliv som kan bidra til å finansiere den velferden vi alle er så glad i. Det er det som er så alvorlig nå, hvor vi ser at privat sektor blør så mye som det de gjør, sier hun.

Bransjen veldig høye klimaambisjoner og jeg mener jo at norsk olje og gassnæring er en del av klimaløsningen.

Anniken Hauglie

Hauglie fremholder at olje- og gassbransjen i Norge er sitt ansvar bevisst.

- Når det gjelder klima har også bransjen veldig høye klimaambisjoner og jeg mener jo at norsk olje og gassnæring er en del av klimaløsningen. Det er viktig at vi også tar på oss den ledertrøya både nasjonalt og internasjonalt, understreker hun.

Se opptak av live-intervjuet øverst i artikkelen.

Powered by Labrador CMS