- Vi er stolt av at oljenæringen vil gi om lag 100 milliarder kroner til fellesskapet

Norsk olje og gass er godt fornøyd med regjeringens satsing på CCS og hydrogen.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er godt fornøyde med regjeringens forslag til statsbudsjett. I en pressemelding fremhever de spesielt CCS-satsingen.

- I et krevende år er vi veldig godt fornøyd med at regjeringen har funnet rom til en satsing på å utvide karbonfangst og -lagring. CCS kan bli en ny industriell satsing for Norge, og gi grunnlag for industri og arbeidsplasser på skuldrene av den kunnskapen vi har i dag og er avgjørende for å nå verdens klimamål, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Hun slår fast at CCS er helt nødvendig for å nå klimamålene.

At regjeringen på tross av koronakrisen prioriterer CCS viser at den jobber langsiktig og seriøst for å finne klimaløsninger

Anniken Hauglie

- Om vi både skal nå klimamålene og de andre viktige bærekraftsmålene er verden avhengig av CCS. At regjeringen på tross av koronakrisen prioriterer CCS viser derfor at den jobber langsiktig og seriøst for å finne klimaløsninger, sier Hauglie.

Hun påpeker at olje- og gassindustrien har lang erfaring med CO2-lagring på norsk sokkel og at Norge med vår kompetanse og naturlige lagre på sokkelen kan spille en nøkkelrolle for å få ned klimagassutslippene.

Norsk olje og gass er også godt fornøyd med at det skal bevilges 100 millioner kroner til hydrogensatsing.

- Hydrogen kan bli fremtidens drivstoff, og med store naturgassreserver på sokkelen, vann og vindkraft kan hydrogen bli viktig inntektskilde og skape mange arbeidsplasser i Norge. Regjeringens hydrogensatsing er både viktig og riktig, og kan bli starten på et nytt kapittel i Norges industrihistorie, sier Hauglie.

Regjeringen legger opp til å bruke 313,4 milliarder oljekroner neste år.

- Det er en viktig påminnelse om at vi må skape verdier før vi bruker dem, sier Hauglie.

Regjeringen anslår at olje- og gassinntektene i 2021 vil bidra med 99 milliarder kroner i påfyll til oljefondet.

Vi er stolt av at selv i den særdeles utfordrende situasjon for både landet og verdensøkonomien vil oljenæringen gi om lag 100 milliarder kroner til fellesskapet

Anniken Hauglie

- Vi er stolt av at selv i den særdeles utfordrende situasjon for både landet og verdensøkonomien vil oljenæringen gi om lag 100 milliarder kroner til fellesskapet, sier Hauglie.

Dette estimatet forutsetter en gjennomsnittlig oljepris på 44 dollar fatet.

Powered by Labrador CMS