Kongelige resolusjon av 31. mai 1963

Published

Hvilken betydning hadde den?

31. mai 1963 slo den norske regjeringen i en kongelig resolusjon fast at havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder utenfor kysten av Norge var undergitt norsk statshøyhet når det gjaldt utnyttelse og utforskning av naturforekomster.

Se video fra Norsk olje og gass sin Youtube-kanal.