Oljeplattformen Deepsea Atlantic i opplag på Hanøytangen utenfor Bergen.
Oljeplattformen Deepsea Atlantic i opplag på Hanøytangen utenfor Bergen.

Studie: Flertallet av nordmenn ønsker mer oljeutvinning

Publisert

Ikke villige til å ofre oljen som klimatiltak.

Respons Analyse utførte nylig en undersøkelse på vegne av Framtiden i Våre Hender for å kartlegge nordmenns holdninger til fremtidig oljeutvinning og klimahensyn. Undersøkelsen viser at et flertall nordmenn stiller seg bak videre utvinning av olje og gass.

Bredt aldersspekter og god kjønnsbalanse

Totalt 1012 respondenter i alderen 18-90 år deltok i undersøkelen, av disse var 520 menn og 492 kvinner. Med en detagermasse på over 1000 personer kan man fra et statistisk perspektiv anta at utvalget representerer holdningene til et tverrsnitt av befolkningen.

Avvikling av olje- og gassutvinning grunnet klima møtt med motstand

Alle deltagere ble konfrontert med påstanden "Norge burde ikke lete etter ny olje og gass grunnet klimahensyn".

62 prosent av mennene og 28 prosent av kvinnene sa seg helt uenige i denne påstanden, mens 21 prosent av menn og 26 prosent av kvinner stilte seg nøytrale. Sammenlagte beregninger viser dermed at 68 prosent av nordmenn ikke gjenkjenner seg i påstanden om at Norge bør droppe videre oljeutvinning som klimatiltak.

7 prosent av de spurte svarte "Vet ikke". Dermed er kun en av fire nordmenn enige i at Norge burde legge ned planer om videre oljeutvinning som klimatiltak.

102 nye leteblokker i emning

Regjeringen lyste nylig ut 102 nye leteblokker, de fleste av dem i Barentshavet.

– Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) da.

Powered by Labrador CMS