Gass øker forhåpninger om gode resultater

Publisert

Men fortsatt 40 prosent lavere enn fjorårets tredje kvartal.

Onsdag presenterer Statoil sine resultater for årets tredje kvartal. Økt etterspørsel og eksport av norsk gass gjør at oljeekspertene nå tror på bedre tall enn for kort tid siden.

I sine skriv til investorene anslår oljeanalytikerne Trond Omdal i Pareto Securities og Oddvar Bjørgan i Nordea Markets driftsresultat på henholdsvis 18,4 og 18,5 milliarder kroner for tredje kvartal for Statoil. Dette er høyere enn tidligere anslag, men likevel rundt 40 prosent lavere enn for fjorårets tredje kvartal.

– Sammenlignet med i fjor har Statoils produksjonsvolum økt med 4 prosent, mest på grunn av gassproduksjonen på norsk sokkel, som har økt med 22 prosent, på grunn av økt etterspørsel i Europa og redusert produksjon på Groningen-feltet i Nederland. Oljeproduksjonen på norsk sokkel i 3. kvartal er gått ned 4 prosent, sier Bjørgan til NTB.

Pareto anslår at Statoil i år vil produsere 1.950 millioner fat oljeekvivalenter per dag, høyere enn tidligere anslag på 1.905 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Nordea holder sitt estimat for totalproduksjonen i år uendret på 1,933 millioner fat per dag.