Så mye olje har vi produsert hittil i år

Publisert

Svak nedgang i produksjon fra august til september.

Foreløpige produksjonstall for september 2015 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1 864 000 fat olje, NGL og kondensat, opplyser Oljedirektoratet. Det er en nedgang på 58 000 fat per dag (ca. 3 prosent) sammenlignet med august 2015. Oljeproduksjonen er likevel cirka 12 prosent over Oljedirektoratets prognose for september, skriver NTB.

  • Se Oljedirektoratets foreløpige produksjonstall her!
  • Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2015 er om lag 168,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3o.e.).

    Litt mindre gass

    Totalt gassalg var på 9,3 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,3 GSm3 mindre enn månaden før. Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2015 er om lag 168,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3o.e.). Av dette er om lag 67,2 MSm3 o.e olje, om lag 16,3 MSm3o.e NGL og  kondensat, og det er solgt om lag 84,6 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 10,0 MSm3 o.e. høyere enn i 2014.

    August 2015

    Endelige produksjonstall for august 2015 viser ein gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 1,556 millionar fat olje, 0,365 millionar fat NGL og kondensat, og totalt 9,6 GSm3gass for salg.