Oslo  20171110.Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo.Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Oslo 20171110.Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo.Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Norsk økonomi vokser stabilt

Publisert

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,6 prosent i tredje kvartal. Det er dermed stabil vekst for tredje kvartal på rad.

Veksten kommer hovedsakelig fra økt tjenesteproduksjon som for eksempel forretningsmessige tjenester, varehandel og reiseliv, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine hjemmesider.

Av andre faktorer trekker SSB fram at bygg- og anleggsnæringen og oppdrettsnæringen bidrar til oppgangen, og påpeker at spesielt bygg- og anleggsnæringen har hatt en sterk vekst siden 2015.

Også bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart gikk opp. Sektoren gikk opp med 1,5 prosent og bidro til at BNP totalt økte med 0,7 prosent.

Av sektorer som drar ned, er industri og bergverk, hvor tallene viser en reduksjon i bruttoproduktet på 0,5 prosent i tredje kvartal. Den offentlige tjenesteproduksjonen er omtrent på samme nivå som før.

Husholdningenes konsum fortsetter å øke. I andre kvartal i år økte det med 0,9 prosent, i tredje kvartal var økningen på 0,6 prosent. Særlig varekonsumet er motoren i økningen.

Totalt økte bruttoinvesteringene med 0,3 prosent, men tallene viser at petroleumsinvesteringene gikk kraftig ned.

Sysselsettingen i Norge økte med 0,3 prosent, noe som tilsvarer om lag 9.200 personer i tredje kvartal. Sammenlignet med samme kvartal året før er 30.000 flere i arbeid. Også her er bygg- og anleggsbransjen en av de store driverne for veksten, men SSB påpeker at oppgangen virker noe bredere fordelt enn tidligere.

(©NTB)