Oslo  20170511.Finansminister Siv Jensen holdt torsdag pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2017.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Oslo 20170511.Finansminister Siv Jensen holdt torsdag pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2017.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norsk økonomi vokser raskere enn ventet

Publisert

Veksten i norsk økonomi har fått opp farten og vokser nå enda raskere enn ventet.

Veksten i Fastlands-BNP var 0,6 prosent i første kvartal i år, noe høyere enn anslått trendvekst, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). I fjerde kvartal i fjor var veksten på 0,4 prosent og bidro til at årsveksten i Fastlands-BNP var på 0,9 i fjor, ifølge nasjonalregnskapet.

Blant analytikerne var det ventet en vekst på 0,5 prosent, mens SSB selv anslo 0,4 prosent før dagens tall forelå.

Kronekursen reagerte med umiddelbart å styrke seg mot dollaren, pundet og euroen tirsdag formiddag.

– Hovedtrekkene er i det store som ventet. Veksten er relativt bred med en sunn vekst både i produksjon og tjenesteyting. Veksten i oljeeksponert sektor er fortsatt negativ, men bremsen avtar tydelig, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i sin kommentar.

Han konkluderer med at den positive utviklingen svekker muligheten for nye kutt i styringsrenta.

Lysere utsikter

Utviklingen som gir seg til kjenne i de ferske SSB-tallene, føyer seg inn i en rekke prognoser og forventninger om at norsk økonomi er på bedringens vei etter å ha gått på lavgir siden det dramatiske fallet i oljeprisen som startet i 2013. I forbindelse med framleggelsen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett i forrige uke, ga finansminister Siv Jensen (Frp) også uttrykk for tydelige positive forventninger til utviklingen i norsk økonomi: Veksten skal ta seg opp, arbeidsledigheten falle og oljeprisen stige ytterligere.

Jensen venter at BNP-veksten i år skal opp i 1,6 prosent, men kan komme til å se enda sterkere tall når året er omme, i og med at tolvmånedersveksten allerede nå er oppe i 1,6 prosent. Neste år er det ventet en vekst på 2,4 prosent i Fastlands-BNP, ifølge prognosene i revidert nasjonalbudsjett.

– Veksten i norsk økonomi tar seg som ventet gradvis opp. Noen tilfeldigheter og en reversering av eksportfallet i fjerde kvartal gjør veksttakten i første kvartal relativt frisk, men det endrer ikke vårt bilde av et gradvis vekstoppsving i økonomien, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin kommentar.

Økt sysselsetting

Foreløpige beregninger viser dessuten at sysselsettingen økte svakt, med 0,1 prosent, tilsvarende rundt 3.100 personer i fjerde kvartal i fjor. I første kvartal i år var det rundt 14.000 flere sysselsatte enn i samme kvartal i året før. Mye av jobbveksten, som DNB Markets omtaler som «fortsatt puslete», kom i offentlig sektor, men det var betydelig økning også i bygg- og anleggsvirksomhet. Også i forretningsmessig tjenesteyting og i overnattings- og serveringsvirksomhet har det vært klar vekst.

I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014, skriver SSB.

– Sysselsettingsveksten er ikke mye å skryte av med en marginal oppgang i første kvartal, skriver Fjære.

Næringsminister Monica Mæland (H) medgir at arbeidsmarkedssituasjonen fortsatt er tøff for mange, spesielt for dem som jobbet i petroleumsrelaterte bedrifter, men mener sysselsettingsveksten er et positivt tegn.

– Det er gode nyheter når SSBs tall nå viser at sysselsettingen stiger, sier Mæland.

Industri og bergverk

Industri og bergverk vokser med 0,9 prosent i første kvartal etter to år med nedgang og er den sektoren som bidrar mest til BNP-veksten. Aktivitetsveksten var tydelig i næringsmiddelindustrien og råvareindustrien, som produksjon av kjemiske og farmasøytisk råvarer.

For andre deler av industrien, som produksjon av metallvarer, maskiner og skipsbygging, gikk aktiviteten ned i første kvartal etter svakt positive tall på tampen av fjoråret.

Svake tall i kraftforsyningsnæringen dempet veksten for fjerde kvartal på rad, mens bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte den sterke veksten som startet tidlig i 2015. Også for tradisjonelt fiske var det god vekst i 1. kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB.

– Vi ser nå også tegn til en mer bredt basert vekst med oppgang for fastlandsnæringene utenom el og bygg og anlegg, men svingninger fra kvartal til kvartal gjør tallene for enkeltgrupper noe usikre, skriver DNB-økonom Fjære

(©NTB)