Oslo  20170511.Finansminister Siv Jensen holdt torsdag pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2017.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Oslo 20170511.Finansminister Siv Jensen holdt torsdag pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2017.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norsk økonomi sakte i ferd med å innhente seg etter oljesmellen

Publisert

Veksten i norsk økonomi nådde en bunn i 2016, men er sakte på bedringens vei, sier Det internasjonale valutafondet (IMF) i sin årlige vurdering.

En delegasjon fra IMF overleverte onsdag sin årlige vurdering av norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen (Frp).

Valutafondet anslår at BNP Fastlands-Norge vil vokse med 1,45 prosent i år og 2,25 prosent i neste år. De forventer også at arbeidsledigheten avtar til 4 prosent innen årsskiftet.

De skryter samtidig av norsk finans- og pengepolitikk etter oljesmellen i 2016, og er blant annet positive til nedjusteringen av den forventede realavkastningen i Statens pensjonsfond utland fra 4 til 3 prosent

– IMF gir støtte til regjeringens finanspolitikk og mener at oljepengebruken er riktig inntil den økonomiske veksten har fått godt feste, sier finansministeren.

Samtidig trekker valutafondet fram at utenlandske forhold kan true den spirende oppgangen. Dersom veksten i verdensøkonomien blir svakere enn ventet, eller det oppstår ny uro i EU-landenes banker, svekkes vekstutsiktene.

Delegasjonen påpeker også at innenlandske forhold kan true utviklingen. De konkluderer med at det norske bankvesenet er motstandsdyktig, men påpeker samtidig at høy gjeld i husholdningene og sterk boligprisvekst utgjør en sårbarhet for den finansielle stabiliteten.

IMF kommer også med en rekke anbefalinger. Blant annet mener de det er behov for ytterligere reformer av arbeidsledighets- og uføretrygd, og at det fortsatt er et potensial for å øke kvinners deltakelse i arbeidslivet.

(©NTB)