Norsk økonomi er på bedringens vei

Publisert

Det går bedre for norsk økonomi: Bunnen er nådd, oljeprisen vil fortsette å stige og kronekursen kan bli enda sterkere. Men arbeidsledigheten vil holde seg stabil, fastslår Nordeas økonomer.

I Nordeas makroøkonomiske rapport Nordea Economic Outlook , som ble publisert torsdag, anslår økonomene i Nordea at det ikke kommer nye rentekutt fra Norges Bank.

– Oljetunge næringer vil slite også neste år, men effektene av rentekuttene, den svake krona og den offentlige pengebruken er langt fra uttømt. Vi regner med en viss kronestyrking framover, men ikke nok til å true oppgangen. Så lenge økonomien er i bedring, vil Norges Bank neppe fyre opp under et brennhett boligmarked med ytterligere rentekutt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

– Vi har bunnen i det langsiktige rentenivået bak oss, og det skal videre opp de neste årene, sier Olsen.

Nordea-analytikerne fastslår at et kraftig fall i oljeinvesteringene har gitt svak vekst i fastlandsøkonomien de siste årene. Det antas at fallet vil avta noe det neste året, men nedgangen ser likevel ut til å bli større enn analytikerne så for seg tidligere.

I rapporten pekes det på at det lave rentenivået har gitt mer stimulans til boligmarkedet enn ventet. Mens boligbyggingen er på full fart oppover, ser også byggingen av næringsbygg ut til å øke. Mens toppen er nådd for arbeidsledigheten, vil lave renter og en mer dempet inflasjon bidra til grei forbruksvekst de neste årene, mener Nordeas økonomer. (©NTB)