Ansvarlig redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima.
Ansvarlig redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima.

Fritt Ord finansierer norsk klimajournalist i EU

- EUs klimapolitikk er en blindsone i norsk mediehverdag.

Publisert

Denne måneden ble det kjent at Fritt Ord har tildelt over én million kroner til Energi og Klima - til bruk for å finansiere en journaliststilling i Brussel.

Når enerWE kontakter ansvarlig redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima om tildelingen, viser han til en sak publisert på hjemmesiden til Norsk klimastiftelse, og ønsker ikke å utdype informasjonen der.

Energi og Klima er nettavisen til Norsk klimastiftelse og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

I meldingen som er publisert, heter det at Energi og Klima i flere år har ønsket å ha en egen journalist i Brussel. Det forklares slik i meldingen:

«Prosjektet «Klimakorrespondent i Brussel» skal heve allmennhetens innsikt i hvordan EUs beslutninger på klima- og energiområdet påvirker det norske samfunnet, og følge norske myndigheter og andre aktørers aktiviteter overfor EU-institusjonene med et kritisk blikk.»

Tildelingen fra Fritt Ord er på til sammen 1.050.000 kroner - eller 350.000 i tre år. Og det trengs altså mer penger for å dekke utgiftene til journaliststillingen.

- Vi er svært glade for at Fritt Ord vil støtte oss. Samtidig trenger vi ytterligere finansiering for å kunne ansette en korrespondent. Norsk klimastiftelse har gjennom sin samarbeidsavtale med Sparebanken Vest satt av betydelige midler til prosjektet, og sammen med støtten fra Fritt Ord betyr dette at vi er et godt stykke på vei. Men vi må skaffe mer penger for å komme i mål, sier Anders Bjartnes i meldingen.

Bakgrunnen for ønsket om en egen journaliststilling i Brussel, forklarer Bjartnes med at de politiske prosessene og prosessene i Brussel er viktig for Norge, og han mener dette er en «blindsone» i norsk mediehverdag.

- Det er dette vi ønsker å gjøre noe med gjennom prosjektet «Klimakorrespondent Brussel». Vi ønsker å gi den norske allmennheten tilgang på en strøm av nyhets- og bakgrunnsstoff som forteller og forklarer om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU og i viktige europeiske land, sier Bjartnes.

I meldingen fra Norsk Klimastiftelse heter det at stoffet som produseres av «klimakorrespondenten» skal kunne gjøres tilgjengelig for andre medier etter avtale.