Norsk Fjernvarme er kritisk til redusert elavgift

Publisert

I dagens statsbudsjett ble det for første gang på 16 år foreslått en reduksjon av elavgiften. Det var velkomment nytt for de fleste forbrukere og aktører i kraftbransjen, men ikke alle er begeistret for avgiftsreduksjonen.

I en pressemelding skriver Norsk Fjernvarme at en reduksjon av elavgiften vil ramme fornybare alternativer til elektrisitet fra kraftnettet. De mener at reduksjonen også vil ramme lønnsomheten i nødvendig energieffektivisering og kunne øke kostnadene i kraftnettet, påpeker hun.

– Regjeringen straffer med dette alle som driver med gjenbruk av energi i byene og annen fornybar produksjon som avlaster kraftnettet, sier Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Hun viser til at en reduksjon av elavgiften stimulerer til økt bruk av elektrisitet i husholdningene, og at det vil motvirke tiltak som vil bidra til nødvendige kostnadskutt i kraftnettet.

– Innen 2025 skal 140 milliarder kroner investeres i kraftnettet; for vedlikehold og for å ta høyde forelektrifiseringen Norge er inne i. Økt bruk av elektrisk oppvarming vinterstid vil bidra til å øke effekttoppene i kraftnettet og dermed også kostnadene. Og disse kostnadene må folk flest betale gjennom økt nettleie, sier Juhler.

Alternative fornybare energiløsninger, som bioenergi, varmepumper og fjernvarme, bidrar på sin side til å avlaste kraftnettet. Det samme gjør energieffektiviseringstiltak som reduserer effektbehov vinterstid.

– Her går regjeringen baklengs inn i framtiden ved å gjøre det vanskeligere for grønne energiløsninger som vil bidra til kostnadskutt framover, sier Juhler, og påpeker at Norge har allerede den laveste elavgiften blant de skandinaviske landene.