NorSea Group etablerer nytt selskap og satser på digitalisering

Publisert

Det nye selskapet skal tilby egenutviklede digitale logistikk- løsninger som skal forenkle kundenes logistikkstyring og sørge for god informasjonsflyt mellom alle aktører i en kundes vareflyt, skriver Norsea Group i en pressemelding.

 • enerWE AS har digitalisering som fokusområde. Bli med i Facebook-gruppen for digitalisering.
 • - Den digitale satsningen i NorSea Group er et viktig strategisk grep for å styrke vår posisjon som samarbeidspartner for våre kunder. Vi anser oss selv som en sentral aktør i våre kunders vareflyt, og da er det naturlig at vi også tar en posisjon på digitale tjenestetilbud innen logistikkstyring, sier konsernsjef John Egil Stangeland.

  Bidrag til å redusere kostnader og effektivisere forsyningskjeden

  Chief Commercial Officer i NorSea Group, Ola Thuen Neergaard, forteller at å styrke den digitale satsningen i konsernet er en naturlig vei å gå og er et bidrag til å redusere kostnader og effektivisere hele forsyningskjeden i olje- og gassbransjen:

  - Vi ønsker å være en positiv bidragsyter i olje- og gass industriens arbeid med å øke effektiviteten, redusere kost og beholde god leveransekvalitet. Vår måte å bidra på er å optimalisere logistikkstyringen.

  De beste resultatene oppnås når hvert enkelt ledd i vareflyten jobber sammen for å øke nytteverdien og effektiviteten til andre parter i kjeden. Løsningene som utvikles er basert på tilbakemeldinger fra NorSea Group sine kunder og skal ivareta behovet for god og effektiv informasjons- og vareflyt.

  Daglig leder fra IT-bransjen

  Til å lede NSG Digital AS har Norsea Group hentet inn Henrik Heggland. Henrik har sin bakgrunn fra programvareutvikling i roller som software konsulent, forretningsutvikler, rådgiver og kommersiell leder. Henrik har bistått Norsea Group gjennom å identifisere behov og planlegge utviklingsløpet for den nye software-løsningen. Nå ser han frem til å bistå Norsea Group med å oppnå en god posisjon som leverandør av digitale logistikkløsninger:

  - Å utvide Norsea Groups tjenestespekter gjennom å styrke vår digitale satsning er en spennende reise jeg ser frem til å ta del i.

  Den nye digitale logistikkløsningen vil tilbys markedet i nær fremtid.