Norne-feltet videreføres frem til 2026

Publisert

Oljedirektoratet forteller på sin hjemmeside at de har gitt samtykke til videreføring av produksjonen på Norne FPSO med tilhørende innretninger for feltene Norne, Urd og Skuld i Norskehavet. Dermed forlenges levetiden fra 2022 til mars 2026.

Det kan også bli aktuelt med ytterligere forlengelser. Analyser fra operatøren Equinor viser at ressursgrunnlaget i Norne-området kan inneholder nok til å produsere til utgangen av 2035.

Ifølge faktasidene til Oljedirektoratet er det det statlige selskapet Petoro som eier 54 prosent, mens operatøren Equinor har 39,1 prosent og Vår Energi eier 6,9 prosent av feltet.

Opprinnelig utvinnbare Norne-reserver var om lag 72 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje (ca 453 millioner fat). Optimalisering og tiltak for å øke utvinningen har løftet de utvinnbare oljereservene til om lag 93 millioner Sm3 (ca 585 millioner fat). 96 prosent av de påviste oljereservene er produsert.

Pr. 31/12-2017 oppgis det å være 2,99 millioner kubikkmeter olje (18,9 millioner fat), 5,38 milliarder kubikkmeter gass og 0,93 millioner tonn NGL igjen i feltet. Det betyr at med dagens priser på olje og gass tilsvarer det olje for 10,0 milliarder kroner og gass for 13,5 milliarder kroner.

Oljedirektoratet opplyser også at det finnes fem uavklarte funn innenfor utvinningstillatelsen, samt seks uavklarte funn i nærliggende utvinningstillatelser. Oljedirektoratet forventer at videre arbeid med disse sørger for tilfredsstillende utvinning av de gjenværende olje- og gassressursene.