Dette lurer strømkundene på

Publisert

Selv om Norge er en kraftnasjon, og mange mener mye om norsk kraftpolitikk, er det mange som ikke har et bevisst forhold til hvordan kraftbransjen faktisk fungerer. Når strømregningen kommer i posten er det mange som ikke skjønner helt hva det er de egentlig betaler for.

Leder for kundetjenester i NorgesEnergi, Birgitte Christensen Babinski, forteller i en pressemelding at ansvarsfordelingen i strømbransjen er noe mange sliter med å forstå.

— Vi som strømselskap skal sørge for å kjøpe inn strøm og deretter selge den billig videre til våre kunder. Kraftprodusentene er ansvarlig for å produsere strømmen, og netteiere skal se til at vi har et tilstrekkelig og robust nett slik at vi ikke opplever strømbrudd.

Det betyr at strømselskaper som NorgesEnergi ikke produserer strømmen selv, men at de kjøper den inn på kraftbørsen Nordpool for så å selge den videre.

Her betaler strømselskapene en pris som svinger fra time til time, mens de selger den på dagsbasis. Det betyr at de må ta en pris som tar høyde for svingningene i løpet av døgnet.

Totalt er det hele 110 strømselskaper som kjøper og selger strøm, og Forbrukerrådet har opprettet portalen Strømpris.no for å gi strømkundene en oversikt over hvem som er dyre og billige. Portalen oppdateres flere ganger om dagen, men det kan likevel være vanskelig å finne frem til den som faktisk er billigst. Det kommer også an på hva slags forbruk og forbruksmønster man har.

— Vi anbefaler folk å velge det strømselskapet som har vist seg å være rimelig over tid og ikke bli blendet av de selskapene som troner på toppen av listen. Strømselskapene vil gjerne forsøke å lokke deg inn på kampanjer der prisene stiger bratt etter at avtaleperioden er avsluttet, og enkelte krever også forhåndsbetaling. Det er ikke å anbefale, sier Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi.

Det finnes mange ulike strømprodukter i markedet, men 70 prosent av alle kunder i Norge har det som kalles for Spotpris. Det betyr at du som kunde betaler det samme for strømmen som det strømselskapene kjøper det inn for pluss avansen de legger til på toppen.

Variable avtaler prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom leverandørene. Prisendringer varsles i forkant, og kan dermed gi noe mer forutsigbarhet. Noen kunder velger fastpris og fordelen her at det gir stor forutsigbarhet for strømutgiftene. Samtidig må strømselskapet da ta høyde for usikkerheten og legge til et påslag for dette. Det fungerer omtrent på samme måte som når bankene tilbyr fastrente på lån. Det kan gi folk en trygghet for at prisen ikke spretter i været, men man betaler ekstra for den tryggheten.

— Det strømproduktet som er riktig for en familie på fire som bor i enebolig, er ikke nødvendigvis det som er gunstig for enslige i leilighet. Det kan faktisk også være penger å spare på å velge fastprisavtaler, men hovedargumentet for å velge en slik type avtale bør alltid være forutsigbarhet, sier Babinski i NorgesEnergi.

Fakturaen fra strømselskapet inneholder flere ord og uttrykk som kan være litt vrien å forstå.

Mange strømselskaper gjennomfakturerer nå med flere nettselskaper. Det betyr at strømkundene får nettleie spesifisert som en del av strømfakturaen sin mot at de tidligere fikk egen regning fra det lokale nettselskapet.

— Kundene er veldig fornøyd med dette, men noen har reagert på at fakturaen ved første øyekast virker høyere enn normalt, sier Babinski.

Nettleie er avgiften du må betale til det lokale nettselskapet og som skal dekke kostnadene for strømtilførselen inn til hjemmet ditt, samt drift og vedlikehold av strømnettet i ditt område. Nettleien er sammensatt av et fast beløp og et beløp som varierer med forbruket.

Påslagene som er på enkelte strømprodukter vises alltid i øre/kWh, og hvor mye du totalt betaler i påslag avhenger av hvor mange kWh du har brukt.

Alle norske strømselskap må på vegne av kundene kjøpe el-sertifikater. El-sertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i fornybar energi, som vann, vind, sol og bioenergi.

Det legges også til en elavgift på 16,58 øre pr. kWh.

Myndighetene har bestemt at alle husstander, næringsbygg og fritidseiendommer skal få installert smarte strømmålere (AMS). Målerne gir nettselskapene detaljert informasjon om forbruket til alle husstander, og det vil kunne bidra til å drifte nettet på en bedre måte. I tillegg får den enkelte kunde en detaljert oversikt over eget forbruk slik at det er enklere å se sparetiltak.

Leder for kundetjenester i NorgesEnergi, Birgittte Christensen Babinski, sier de opplever at endel kunder mener strømfakturaen er høyere nå etter innstalleringen av AMS-målere.

— Vi stoler på nettselskapene og NVE som sier målerne rapporterer korrekt forbruk. Isolert sett vil jo AMS-målere gi en økt nettleie i størrelsesorden 300 kroner per år for gjennomsnittskunden fordi kostnadene for installasjon flyttet over til kundene. Men bevisstgjøring rundt eget strømforbruk gir muligheter for strømsparing som også vil påvirke lommeboka positivt, sier Babinski.