Norges strømforbruk økte til 135,4 TWh mens produksjonen falt til 145,7 TWh i 2018

Publisert

Hver uke legger NVE frem sin ukentlige kraftsituasjonsrapport der de oppsummerer forrige ukes tall for strømmarkedet. for fjorårets to siste uker er tallene lagt frem nå, og NVE kommer også med en foreløpig oppsummering av nøkkeltallene for fjoråret.

De foreløpige tallene for 2018 viser at strømforbruket i Norge økte med 2,5 TWh til 135,4 TWh. Samtidig falt strømproduksjonen tilsvarende med en nedgang på 2,5 TWh til 145,7 TWh. Det betyr at Norge hadde en nettoeksport på 10 TWh med strøm, en nedgang fra 15 TWh i 2017.

Selv om Norge totalt sett har et strømoverskudd er strøm en vare som må produseres og forbrukes i sanntid. Det betyr at Norge i praksis har importert strøm i mange perioder. Vanligvis skjer dette på natten, men det har også gått hele dager og uker der Norge har importert mer strøm enn vi har eksportert i 2018. enerWE kommer tilbake med mer utfyllende dekning av dette.

I uke 51 var strømmarkedet preget av høyt forbruk kombinert med lite vindkraft i Norden. Det førte til økte strømpriser i hele det nordiske markedet

Uken etter, i uke 52, var det mildvær samtidig som det var lavere strømforbruk i juleferien og vindkraften i Sverige og Danmark gikk for fullt. Det bidro til at Norge hadde større import enn eksport av strøm i fjorårets siste uke. For strømforbrukerne sørget vindkraften også for at strømprisen gikk ned med 10 prosent.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for fjorårets siste to uker.