Norges bank har satt ned renta.
Norges bank har satt ned renta.

Styringsrenten reduseres med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent

Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Publisert

- Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19. De viktigste tiltakene for å begrense konsekvensene av virusutbruddet er de som begrenser smitten og redder liv, skriver Norges Bank.

- Norges Banks oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Det gjør vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen, heter det.

Norges Banks neste rentemøte var i utgangspunktet torsdag neste uke. Men den kritiske situasjonen for økonomien i kjølvannet av koronavirusutbruddet har endret situasjonen.

- På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene, skriver Norges Bank.

Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien

Norges Bank.

Beslutningen om det siste kuttet ble tatt på et ekstraordinært møte i sentralbanken 12. mars. Den var enstemmig.

- Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien, heter det.

- En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.