Norges Bank vil øke aksjeandelen i oljefondet

Publisert

Norges Bank vil øke aksjeandelen i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland, oljefondet, fra 60 til 75 prosent

Rådet kommer etter at Norges Bank i februar i år ble bedt om å vurdere om forholdet mellom forventet avkastning og risiko for aksjer og obligasjoner har endret seg siden aksjeandelen sist ble vurdert og endret i 2006.

Norges Bank fremhever i sitt brev til Finansdepartementet at forventet gjennomsnittlig årlig realavkastning på en portefølje med 40 prosent obligasjoner og 60 prosent aksjer anslås til 2,1 prosent på ti års sikt og 2,6 prosent på 30 års sikt. Dersom aksjeandelen økes til 75 prosent, stiger forventet gjennomsnittlig årlig realavkastning på ti års sikt til 2,5 prosent og 3 prosent på 30 års sikt.

Hovedstyret i Norges Bank foreslår derfor at Finansdepartementet øker aksjeandelen i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland til 75 prosent, opplyste visesentralbanksjef Egil Matsen torsdag. (©NTB)