Oslo  20170921.Sentralbanksjef Øystein Olsen holder nok en gang renten i ro. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20170921.Sentralbanksjef Øystein Olsen holder nok en gang renten i ro. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norges Bank ber om mer penger til drift av oljefondet

Publisert

Finansdepartementet påpeker at Norges Banks pengebruk på oljefondet «har økt betydelig over tid». Banken ber om mer penger til forvaltningen av fondet.

Banken sender årlig et brev til departementet med anslag for hvor mye forvaltningen av Statens pensjonsfond utland vil koste, og så dekkes dette av departementet – inntil en viss grense, skriver Dagens Næringsliv. Norges Bank mener grensen burde gå ved 0,075 prosent av fondets verdi. Departementet mener derimot at 0,07 prosent er nok. Forskjellen tilsvarer rundet 450 millioner kroner.

I svaret til Norges Bank bemerker Finansdepartementet «at de interne forvaltningskostnadene har økt betydelig over tid» og at en betydelig del av dette skyldes «kostnadsvekst ut over normal pris- og lønnsvekst.» Departementet påpeker blant annet at banken planlegger å øke staben med 46 personer til 630 ansatte.

Første avslag

Dette er første gang banken har fått avslag på et ønske om å øke forvaltningskostnadene. Tidligere er det Norges Banks representantskap som har reagert på kostnadsveksten, skriver Finansavisen og legger til at de samlede kostnadene i år vil passere 5 milliarder kroner.

I 2016 utgjorde administrative kostnader rundt 30 prosent av totalen. Ifølge avisen skyldes disse kostnadene delvis at det er opprettet egne avdelinger for sikkerhet, IT og HR i forvaltningsdelen Norges Bank Investment Management, i tillegg til de eksisterende avdelingene for dette i sentralbanken. Også fondets eiendomsavdeling har til dels egne avdelinger.

Forsvarer kostnadene

Norges Bank forsvarer kostnadene som blant annet begrunnes med at IT-systemene må sikres mot dataangrep og at det skal brukes flere eksterne forvaltere.

– Vi har en høy kostnadsbevissthet, og våre forvaltningskostnader er lavere enn hos sammenlignbare fond internasjonalt. I tråd med fondets strategi for perioden skyldes økningen i ansatte i første rekke ny modell for økt IT-sikkerhet, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i en epost.

(©NTB)