- Norge vil ikke tjene verken energisikkerhet eller det globale miljø ved å stoppe sin utvinning av olje og gass

Publisert

I dag, torsdag, arrangerer interesseorganisasjonen Norsk olje og gass sin årskonferanse på Colloseum kino i Oslo.

En av foredragsholderne de har hentet inn til konferansen er dansken Anders Fogh Rasmussen. Han er tidligere statsminister i Danmark og var NATO's generalsekretær før Jens Stoltenberg.

Ettersom konferansen ble åpnet med et innslag fra TV-serien Lykkeland, fant Fogh Rasmussen det naturlig å gjøre et poeng ut av at Norge nå er selve lykkelandet og at vi har tatt over førsteplassen på listen over verdens lykkeligste folk.

- Dere er jo lykkelandet. I mange år var jo det Danmark, sier Fogh Rasmussen.

I sin presentasjon valgte Fogh Rasmussen å ta et blikk på den norske olje- og gassproduksjonen i et internasjonalt perspektiv, og si det han mente ville skje hvis Norge ensidig valgte å stoppe eller trappe ned aktiviteten på norsk sokkel samtidig som andre land fortsetter å produsere. Budskapet var usedvanlig klart.

- Uten Norges energi vil Europa stå svakere, sier Fogh Rasmussen.

Fogh Rasmussen viser til at Europa og verden trenger mye energi, og at selv om det satses for fullt på utvikling og utbygging av fornybare energikilder så vil det gå veldig mange år før de produserer nok.

- På ett eller annet tidspunkt vil all utvinning av fossil brennstoff stoppe, men med de kjente forekomstene vil dette ligge veldig langt ute i fremtiden, sier Fogh Rasmussen.

Den tidligere NATO-lederen er bekymret for at brorparten av verdens fossile energi produseres av autokratier og viste til at 84 prosent av oljeressursene og 83 prosent av gassressursene ligger i autoritære land. Og selv man i utgangspunkt kan handle på tvers av landegrensene, så er det ikke alltid like lett å handle med land man eventuelt er i konflikt med.

Her viste den tidligere danske statsministeren til den danske karikaturstriden, og mente det var godt å vite at man da hadde tilgang på det man trengte av olje og gass.

Fogh Rasmussen er også sterkt kritisk til Russland, og han mener at vår østlige nabo har brukt energien som våpen i internasjonal politisk kamp. I dette perspektivet er det viktig at Norge er en stor og stabil leverandør av gass til Europa.

- Norges er et demokratisk alternativ til Russland, sier Fogh Rasmussen.

Han mener derfor at en eventuell kutt eller nedtrapping av norsk gassproduksjon derfor vil utgjøre et stort problem for hele Europa.

- Det vil gjøre Europa svakere, styrke Russland, og øke risikoen for globale konflikter, sier Fogh Rasmussen.

Fogh Rasmussen er på ingen måter negativ til fornybar energi. Han mener at som en følge av at autokratier sitter på så stor andel av de fossile energikildene, så vil en overgang til fornybare energikilder styrke verdens demokratier, bidra til færre konflikter og selvsagt også sørge for en mer bærekraftig utvikling.

På veien dit er imidlertid verden fortsatt avhengig av fossile energikilder, og da er det viktig at demokratiske land som Norge forblir en viktig leverandør.

- Norge vil ikke tjene verken energisikkerhet eller det globale miljø ved å stopp sin utvinning av olje og gass. Tvert imot, sier Fogh Rasmussen.

Les også: