Norge trenger en oljepris på 56,92 dollar

Publisert

Oljeprisen har svingt kraftig de siste årene, og den gjorde et stup fra godt over 100 dollar fatet ned til 27 før den stabiliserte seg litt rundt 50 til 55 dollar. Det ga store utslag for oljebransjen og Norges inntekter, men vi ble reddet noe av at dollaren samtidig styrket seg.

Denne dollarhjelpen har nå gradvis forsvunnet, og selv om dollaren med sin verdi på 7,80 kroner pr dollar er på et relativt høyt nivå historisk sett, er den lavere enn den har vært da oljeprisfallet var på sitt verste.

I skrivende stund nå på morgenkvisten fredag morgen ligger oljeprisen for Nordsjøolje på 56,37 dollar. Det tilsvarer en norsk oljepris 439,68 kroner.

I utgangspunktet er det en helt ok oljepris, da det opprinnelige statsbudsjettet la til grunn en forventning om en gjennomsnittspris på 425 kroner fatet i 2017. Dette ble imidlertid oppdatert i revidert statsbudsjett, og der ble forventningen satt til 444 kroner. Dagens oljepris på 439,68 kroner ligger altså under det.

Den ligger imidlertid over forventningene for neste år. Der har regjeringen i sitt reviderte statsbudsjett lagt inn en forventning om en oljepris på 437 kroner fatet, altså 2,68 kroner under dagens prisnivå. Det er 1 krone under det opprinnelige anslaget på 438 kroner fatet i det opprinnelige statsbudsjettet.

Samtidig ligger det inne en langtidsforventning om at oljeprisene vil stige i årene fremover. Det er f.eks. lagt til grunn en forventning om at oljeprisen vil ligge på 451 kroner i 2025. Det tilsvarer en oljepris i dollar på 57,82 med dagens valutakurser.

Dollaren har svekket seg i år, og det går utover Norges oljeinntekter.
Dollaren har svekket seg i år, og det går utover Norges oljeinntekter.
Oljeprisen har tatt seg noe opp igjen på sensommeren.
Oljeprisen har tatt seg noe opp igjen på sensommeren.
Oljeprisen ligger fortsatt under regjeringens anslag på 444 kroner (grønn linje) selv om oljeprisen målt i dollar har steget.
Oljeprisen ligger fortsatt under regjeringens anslag på 444 kroner (grønn linje) selv om oljeprisen målt i dollar har steget.

Les også: