Norge tjente 1,6 milliarder mer enn budsjettert på høy oljepris i januar

Publisert

ANALYSE av Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør i enerWE:

Norge er helt avhengige av oljen for å få budsjettet til å gå opp. Petroleumsinntektene utgjør hele 233 milliarder i år, noe som tilsvarer 18,8 prosent av hele statsbudsjettet.

Ser vi på oljeprisen har den ligget jevnt og trutt mellom 53,64 og 57,10 dollar fatet i januar.

Ettersom vi får betalt for oljen i dollar, er Norges oljeinntekter også avhengig av dollarkursen. Den er for tiden relativ høy, men den svinger en del. I januar har den også falt fra nærmere 8,66 kroner pr. dollar i begynnelsen av året til 8,23 kroner ved utgangen av januar. Det gir utslag for oljeinntektene våre.

[caption id="attachment_26827" align="alignnone" width="650"] Dollarkursen startet høyt, men har falt en del i løpet av januar.[/caption]

Det norske statsbudsjettet tar utgangspunkt i at vi i 2017 får en gjennomsnittlig pris på 425 kroner fatet. Ser vi på oljeprisen og dollarkursen i januar, ser det foreløpig godt ut for Norges oljeinntekter i år. Oljeprisen har holdt seg godt over forventet gjennomsnittspris. I snitt lå den på 469,02 kroner fatet, og den var aldri lavere enn 455,71 kroner.

[caption id="attachment_26831" align="alignnone" width="650"] Oljeprisen pr. fat i norske kroner. Den røde streken viser statsbudsjettets forventede inntekt på 425 kroner fatet.[/caption]

Dette betyr at Norge i snitt i januar har hatt en ekstrainntekt på litt over 44 kroner pr. fat.

Finansdepartementet har tidligere fortalt til enerWE at for hver tikroning oljeprisen stiger vil det gi et utslag på ca 4,3 milliarder kroner. Med det som utgangspunkt kan vi regne med at hver krone over forventet snittpris gir en ekstrainntekt på 430 millioner kroner i løpet av et år. Dermed kan vi regne oss frem til hvor mye Norge har tjent ekstra på den høye oljeprisen:

430 millioner / 365 dager * 31 dager i januar * 44 kroner = 1.606.904.110 kroner i overskudd

Det betyr at Norge har hatt en ekstrainntekt på 1,6 milliarder kroner i januar, og beløpet kommer på toppen av allerede budsjettert inntekt.

Nå skal det samtidig sies at dette er en teoretisk regneøvelse. De endelige tallene avhenger av flere faktorer, som blant annet går på når og hvor mye olje som leveres, samt de litt mer uoversiktlige gassinntektene. Regneøvelsen gir likefullt en god pekepinn på hvordan det ligger an med statens petroleumsinntekter, noe som er helt avgjørende for finansieringen av den norske velferdsstaten.

Det ble en usedvanlig tøff budsjetthøst der regjeringspartiene Høyre og Frp tilslutt måtte gå med på å flytte på 7 milliarder kroner for å få støtte fra Venstre og Krf til sitt statsbudsjett for 2017. Hvis oljeprisen holder seg kunne dette strengt tatt blitt finansiert gjennom prisøkningen alene.

Så skal det sies at det var og er stor usikkerhet knyttet til oljeprisens utvikling. I fjor forventet statsbudsjettet at oljeprisen skulle ligge på 379 kroner fatet i snitt, og det klarte den med et nødskrik. Det så imidlertid ikke så bra ut da enerWE så nærmere på tallene i begynnelsen av november i fjor. Hvis den oljeprisen hadde holdt seg, ville AS Norge gått på en 20 milliarders budsjettsmell.

Så gjenstår det å se om oljeprisen fortsetter å stige. Regjeringen legger til grunn at den vil stige til 438 kroner fatet i 2018, og videre til 510 kroner fatet i 2025.

Enn så lenge ser oljeprisen an til å ligge godt i rute, men samtidig er det knyttet stor usikkerhet til hvordan fornybar energi kommer til å slå inn på oljeetterspørselen i årene fremover.

Det eneste vi kan slå fast er at Norge er helt avhengig av oljeinntektene, og at oljeprisen har alt å si for hvordan det går med finansieringen av AS Norge.

Les også: