Selv om oljeprisen har tatt seg opp og ligger der den normalt sett burde ligge, har dollarkursen ødelagt for de norske inntektene fra oljen.
Selv om oljeprisen har tatt seg opp og ligger der den normalt sett burde ligge, har dollarkursen ødelagt for de norske inntektene fra oljen.

Norge tjener fortsatt mindre enn forventet på oljen

Publisert

Oljeprisen har alt å si for Norges inntekter. Etter oljeprisfallet la den seg ganske stabil på starten av året med et prisnivå som var tilfredsstillende for norsk økonomi. Den falt etterhvert, og har gjort noen hopp og sprett i tiden etterpå.

Nå i sommer har den også tatt seg opp, og målt i dollar ligger den mellom 50 og 55 dollar fatet. Det er et prisnivå som i utgangspunkt burde være gunstig for norsk økonomi, og de økonomiske forutsetningene som ligger i statsbudsjettet.

Oljeprisen har tatt seg opp igjen.
Oljeprisen har tatt seg opp igjen.

Samtidig har dollarkursen falt, og det er dårlige nyheter for Norge.

Da oljeprisen falt ble nedturen for Norge noe dempet av at oljekursen omtrent samtidig steg til et relativt høyt nivå på over 8,50 kroner pr. dollar. Nå ligger den imidlertid mellom 7,50 og 8,00 kroner.

Dollarkursen er fortsatt på et relativt høyt nivå, men den har falt ganske markant.
Dollarkursen er fortsatt på et relativt høyt nivå, men den har falt ganske markant.

Den lave dollarkursen gjør at forutsetningene i statsbudsjettet ikke lenger går helt opp.

I det opprinnelige statsbudsjettet lå det som premiss at oljeprisen i snitt ville ligge på 425 kroner fatet i år. Dette så ut til å gå fint, men så ble forventningen jekket opp til 444 kroner fatet i revidert statsbudsjett. Omtrent samtidig falt oljeprisen, og dermed ligger prisnivået under begge forutsetningene.

Selv om oljeprisen har tatt seg opp og ligger der den normalt sett burde ligge, har dollarkursen ødelagt for de norske inntektene fra oljen.
Selv om oljeprisen har tatt seg opp og ligger der den normalt sett burde ligge, har dollarkursen ødelagt for de norske inntektene fra oljen.

Ved utgangen av august ligger oljeprisen målt i norske kroner fortsatt under både den opprinnelige prisforventningen på 425 kroner og den reviderte prisforventningen på 444 kroner fatet.

For året som helhet ligger imidlertid snittprisen midt i mellom, med en snittpris så langt på 435,87 kroner fatet. Snittprisen fortsetter imidlertid å synke, og i skrivende stund ligger oljeprisen på 415,07 kroner fatet.

Les også: