Norge slapp ut 53,4 millioner tonn klimagasser ifjor

Publisert

Siden 1990 har utslippene av de sterke, fluorholdige klimagassene HFK økt tilsvarende kuttet i CO2-utslippet fra oppvarming i husholdninger og næringsbygg.

Utslippene av de sterke, fluorholdige klimagassene HFK har gått opp til 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Fra å være ubetydelig i 1990 har utslippet av disse gassene vokst, og i fjor utgjorde de nesten 3 prosent av de totale klimagassutslippene, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten er av samme størrelse som kuttet i CO2-utslippet fra oppvarming i husholdninger og næringsbygg i samme periode.

HFK brukes hovedsakelig som kjølemedium i klimaanlegg og forbruket av slike produkter øker. For eksempel har de fleste biler i dag klimaanlegg, samtidig som antall biler er i vekst. Varmepumper er et annet eksempel på et produkt som stadig flere eier, og som inneholder HFK-gasser.

Totalt ble det sluppet ut 53,4 millioner tonn klimagasser i Norge i 2016, målt i CO2-ekvivalenter. Det var en liten nedgang sammenlignet med året før, som følge av lavere utslipp av CO2 fra fossile brensler.

(©NTB)