Norge produserte 1,77 millioner fat oljeekvivalenter hver dag i september

Publisert

Oljedirektoratet har nå lagt frem foreløpige tall for olje- og gassproduksjonen i september. De viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.772.000 fat olje, NGL og kondensat. Det er 171.000 fat mindre enn den daglige produksjonen i august.

Det totale gass-salget var 9,6 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,7 GSmmindre enn måneden før. 

Væskeproduksjonen i september fordeler seg på 1.439.000 fat olje, 301.000 fat NGL og 31.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Selv om produksjonen er litt lavere enn i august, er den  ca. 3,6 prosent over produksjonen i september i fjor.

- Det har vært lavere produksjon i september på grunn av en del revisjons- og vedlikeholdsstanser på sokkelen denne måneden, skriver vore lågare produksjon i september på grunn av ein del revisjons- og vedlikehaldsstanser på sokkelen denne månaden, skriver Oljedirektoratet på sin hjemmeside.

Så langt i 2017 er den totale produksjonen på  omlag 177,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar. Av dette er om lag 70,0 MSm3 oljeekvivalenter olje, om lag 16,5 MSm3 oljeekvivalenter NGL og kondensat, og det er solgt om lag 91,3 MSm3 oljeekvivalenter gass. Totalvolumet er 8,1 MSm3 oljeekvivalenter høyere enn i  2016.

Oljeproduksjonen så langt i 2017.
Oljeproduksjonen så langt i 2017.
Gassproduksjonen så langt i 2017.
Gassproduksjonen så langt i 2017.