Norge produserer mer gass enn olje

Publisert

Oljedirektoratet har i dag lagt frem oppdaterte produksjonstall. De viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.024.000 fat olje, NGL og konsentrat. Det er en nedgang på 42.000 fat pr. dag sammenlignet med desember.

- Væskeproduksjonen i januar fordeler seg slik: 1.613.000 fat olje, 378.000 fat NGL og 33.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg ca. 4,3 prosent under produksjonen i desember i fjor, skriver Oljedirektoratet.

Gassproduksjonen gikk imidlertid opp, og det ble solgt 11,6 milliarder standard kubikkmeter i januar. Det er 0,9 milliarder mer enn i desember.

Hvis vi skal sammenligne oljeproduksjonen med gassproduksjonen kan vi sammenligne væske med gass, og regne det om i standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

- Den totale petroleumsproduksjonen var om lag 21,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) i januar. Av dette er om lag 8,0 MSm3 o.e olje, om lag 2,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 11,6 MSm3 o.e gass, skriver Oljedirektoratet.

Det betyr at gassen utgjør 53,7 prosent, mens oljen utgjør 37,0 prosent av den norske produksjonen i januar.

Slik har det vært en stund nå. I fjor var det bare i månedene mai, juni, juli, august og september at gassproduksjonen var mindre enn den samlede produksjonen av olje, NGL og konsentrat.