Norge leverte 9,25 prosent av Europas olje og gass

Publisert

I International Energy Agency (IEA) sin månedlige oljestatistikk kommer det frem at Norge i mai produserte totalt 7,7 millioner tonn råolje og naturgass. Det gjør oss nesten dobbelt så store som Storbritannia som produserte 4,1 millioner tonn, og markant større enn de andre europeiske landene som produserte mellom 0 og 555.000 tonn.

Rapporten tar for seg produksjon og import i OECD-landene, og det betyr at land som Russland og OPEC-landene ikke er med i statistikken. OECD er organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, og de har totalt 35 medlemsland.

Ifølge IEA-statistikken importerte de europeiske OECD-landene 50,8 millioner tonn olje og naturgass. 4,7 millioner av dette kom fra Norge.

Norges bidrag i mai var 800.000 tonn mindre enn mai i fjor, men så langt i år har Norge eksportert 27,9 millioner tonn til europeiske land, og det er ca. 800.000 tonn mer enn på samme tid i fjor.

Russland var i mai den største leverandøren til Europa med totalt 19,5 millioner tonn olje og gass.