- Norge kan være 72 prosent elektrisk i 2030

Publisert

En analyse fra Bellona og Elektroforeningen viser at Norge kan bli 72 prosent elektrisk i 2030. Forutsetningen er at myndighetene tar strammere grep, og stiller strengere krav.

Ifølge analysen kan vi allerede innen utløpet av 2021 kan gå fra 51 til 56 prosent elektrifisering. Og i 2040 kan Norge være 85 prosent elektrisk. Det skriver Bellona i en pressemelding.

De mener at nøkkelen ligger i transportsektoren og bruken av fossil oppvarming i industrien.

For å nå målet kreves en total endring i energisystemet i transportsektoren som i dag er kun 6 prosent elektrifisert. I tillegg må fossil oppvarming i industrien fases ut, og det må stimuleres til bruk av elektriske anlegg- og jordbruksmaskiner.

– Overgangen til et nullutslippssamfunn krever at vi faser ut bruken av fossil energi. Elektrifisering gir en høy grad av energieffektivisering, flere bruksområder for fornybar energi, og er en svært viktig nøkkel for mindre klimagassutslipp og lokal forurensning. Nå trenger vi et rammeverk som muliggjør at vi når målene for elektrifisering, sier Christina Ianssen i Bellona.

Hun får støtte fra Elektroforeningen.

– Elektrifisering effektiviserer bruken av energien og gir stor klimagevinst. Det skapes norske arbeidsplasser gjennom mulighetene som åpnes for norsk leverandørindustri. Vi er alt i dag i verdensklasse på mye av teknologien som er nødvendig for et elektrisk samfunn, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i EFO.

Bellona og Elektroforeningen viser til at Norge allerede i dag har nok strøm til å elektrifisere mer av samfunnet.

En normalårsproduksjon av fornybar elektrisitet i Norge ligger på cirka 139 terrawattimer. Med dagens elektrifiseringsgrad på 51 prosent bruker vi cirka 119 terrawattimer. Med en økning i elektrifiseringsgraden til 72 prosent i 2030 vil vi bruke cirka 143 terrawattimer årlig.

– Om vi bare tar utgangspunkt i allerede vedtatte kraftutbygginger i Norge vil dette være dekket med god margin. Ingenting tyder på at vi ikke vil ha nok kraft til å elektrifisere Norge, sier Jaegtnes.

Les mer om  Bellona og Elektroforeningens tanker rundt dette på Elbarometer.no