Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte i 30% av timene i januar

Publisert

Norge er en energinasjon, og totalt sett gjennom året produserer vi mer strøm enn vi bruker. Det gir oss en kjærkommen ekstrainntekt når vi selger strøm til utlandet, og inntektene derfra er med på å betale for blant annet nettinfrastrukturen. Det gir lavere nettleie for norske strømforbrukere.

På den andre siden gjør strømeksporten det mulig å tjene mer penger på å selge norsk strøm til et marked som i snitt har høyere strømpriser enn i Norge. Mange er derfor sterkt negative til at det skal bygges flere og kraftigere strømforbindelser til utlandet.

Situasjonen er imidlertid ikke så sort/hvit som mange tror og påstår.

enerWE har tatt en titt på import- og eksporttallene for strømmen i januar, og tallene fra Statnett viser at Norge totalt sett importerte mer strøm enn vi eksporterte i fem av januaråmånedens 31 dager: