Halden  20180627.Haldenreaktoren, verdens eldste tungtvannsreaktor, går en uviss framtid i møte. Onsdag skal styret ved Institutt for Energiteknikk (IFE) avgjøre dens skjebne. Her er et avsperret område på tomten der atomreaktoren befinner seg 100 meter inne i Månefjellet.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Halden 20180627.Haldenreaktoren, verdens eldste tungtvannsreaktor, går en uviss framtid i møte. Onsdag skal styret ved Institutt for Energiteknikk (IFE) avgjøre dens skjebne. Her er et avsperret område på tomten der atomreaktoren befinner seg 100 meter inne i Månefjellet.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Norge har tatt imot atomavfall fra andre land

Publisert

Flere land har etterlatt høyaktivt atomavfall i Norge, uten at det foreligger avtaler om retur av atombrenselet, skriver Teknisk Ukeblad.

Administrerende direktør Nils Morten Huseby i Institutt for Energiteknikk (IFE) bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at medlemslandene i Haldenprosjektet, inkludert USA, Storbritannia, Japan og Russland har sendt brenselet. Avfallet utgjør til sammen 1 tonn.

Brenselet ble testet i Norge, men har blitt igjen her etter at testene ble gjennomført. Det er ingen avtaler med leverandørlandene om at avfallet kan returneres. Det kan føre til at den endelige regningen for å rydde opp i norsk atomavfall, kan bli enda høyere enn det som så langt har framkommet.

– Vi ser nå at kostnadene ved å håndtere atomavfallet er betydelige. Man har egentlig ikke priset inn dette elementet før nå, sier IFE-direktøren.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier han forventer svar fra regjeringen.

– Stortinget kunne sikkert ha vedtatt at vi skal drive eksperimenter med atombrensel, men ikke under forutsetning av at dette skulle bli igjen i Norge, sier han.

Allerede i januar ble det kjent at oppryddingen etter Haldenreaktoren, som er lagt ned, blir tre ganger dyrere enn antatt. I årets statsbudsjett anslår regjeringen at opprydningen vil koste 15 milliarder over flere tiår, og viser til en rapport fra 2016. Regjeringen poengterer imidlertid at det er knyttet betydelig usikkerhet til anslaget.

(©NTB)