Norge har dyrest bensin i Europa selv om vi ikke har høyest avgift

Publisert

Den første januar i år trådte de nye bensinavgiftene i kraft. De består nå av:

 • Veibruksavgift: 5,19 kroner
 • CO2-avgift: 1,04 kroner
 • Merverdiavgift: 25 prosent
 • Dette var en økning som skulle tilsi at bensinprisen ville stige med 33,75 øre pr. liter fra desember til januar. Prisen steg imidlertid mer enn det. Ifølge SSB steg snittprisen på bensin med 84 øre, altså nesten 2,5 ganger mer.

  Det betyr at nordmenn i januar betalte 14,73 kroner pr literen i snitt når de fylte bensin. Mange betalte også mer ettersom bensinprisen svinger kraftig både fra sted til sted, samt fra dag til dag gjennom uken.

  Hvis vi tar utgangspunkt i denne snittprisen på 14,73 kroner literen betyr at nordmenn betaler 5,55 kroner bensinen og 9,18 kroner i avgifter.

  enerWE har tatt en titt på bensinprisstatistikken til EU, og der ser vi at Norge har den dyreste bensinprisen i Europa:

  Land

  Pumpepris

  Bensinpris

  Avgifter

  Avgiftsandel

  Norge

  kr 14,73

  kr 5,55

  kr 9,18

  62,3 %

  Nederland

  kr 14,06

  kr 4,72

  kr 9,34

  66,4 %

  Italia

  kr 13,75

  kr 4,83

  kr 8,92

  64,9 %

  Hellas

  kr 13,68

  kr 4,75

  kr 8,94

  65,3 %

  Danmark

  kr 13,43

  kr 5,28

  kr 8,15

  60,7 %

  Sverige

  kr 13,30

  kr 4,75

  kr 8,55

  64,3 %

  Portugal

  kr 13,24

  kr 5,01

  kr 8,24

  62,2 %

  Finland

  kr 13,16

  kr 4,84

  kr 8,32

  63,2 %

  Frankrike

  kr 12,55

  kr 4,63

  kr 7,92

  63,1 %

  Belgia

  kr 12,52

  kr 4,83

  kr 7,68

  61,4 %

  Storbritannia

  kr 12,48

  kr 4,38

  kr 8,10

  64,9 %

  Tyskland

  kr 12,45

  kr 4,67

  kr 7,77

  62,5 %

  Irland

  kr 12,37

  kr 4,68

  kr 7,68

  62,1 %

  Slovakia

  kr 11,77

  kr 4,68

  kr 7,09

  60,3 %

  Malta

  kr 11,58

  kr 4,96

  kr 6,62

  57,2 %

  Kroatia

  kr 11,52

  kr 4,63

  kr 6,88

  59,8 %

  Slovenia

  kr 11,47

  kr 4,31

  kr 7,16

  62,4 %

  Spania

  kr 11,09

  kr 5,09

  kr 6,00

  54,1 %

  Estland

  kr 11,00

  kr 5,43

  kr 5,57

  50,7 %

  Kypros

  kr 10,99

  kr 4,90

  kr 6,08

  55,4 %

  Ungarn

  kr 10,69

  kr 4,79

  kr 5,91

  55,2 %

  Østerrike

  kr 10,66

  kr 4,52

  kr 6,14

  57,6 %

  Luxembourg

  kr 10,52

  kr 4,91

  kr 5,61

  53,4 %

  Latvia

  kr 10,38

  kr 4,66

  kr 5,72

  55,1 %

  Litauen

  kr 10,30

  kr 4,67

  kr 5,63

  54,6 %

  Tsjekkia

  kr 10,17

  kr 4,21

  kr 5,97

  58,6 %

  Polen

  kr 9,72

  kr 4,49

  kr 5,23

  53,8 %

  Romania

  kr 9,47

  kr 4,72

  kr 4,75

  50,1 %

  Bulgaria

  kr 9,18

  kr 4,44

  kr 4,74

  51,6 %

  Merk at snittprisene tar utgangspunkt i innsamlet statistikk fra de respektive land, og at prisene er regnet om til norske kroner etter at de først er regnet om til euro. Det kan derfor være noe variasjon i det faktiske prisnivået. Vi har også valgt å kun forholde oss til 95 blyfri i denne omgang.

  Norge er ikke kjent for å være et billig land, og det er neppe noen overraskelse verken at Norge har høye bensinpriser eller at vi har høye bensinavgifter.

  Ser vi på avgiftsnivået ser vi imidlertid at Norge ikke topper listen. Det gjør Nederland. Der betaler de 9,34 kroner i avgifter pr. liter, mot 9,18 kroner i Norge.

  Norge har altså nest høyeste avgifter målt i pris pr. liter selv om vi har den høyeste pumpeprisen. Samtidig er land som Hellas og Italia rett bak oss med en avgift på henholdsvis 8,94 og 8,92 kroner pr. liter.

  I Norge utgjør avgiftene 62,3 prosent av pumpeprisen. Det er således mange EU-land som betaler større prosentandel av bensinprisen i avgifter:

  1. Nederland: 66,4%
  2. Hellas: 65,3%
  3. Storbritannia: 64,9%
  4. Italia: 64,9%
  5. Sverige: 64:3%
  6. Finland: 63,2%
  7. Frankrike: 63,1%
  8. Tyskland: 62,5%
  9. Slovenia: 62,4%
  10. Norge: 62,3%
  11. Les også: