Oljeprisen endte på 451 kroner fatet (den gule linjen) i fjor. Det var høyere enn alle anslagene i statsbudsjettet for 2017.
Oljeprisen endte på 451 kroner fatet (den gule linjen) i fjor. Det var høyere enn alle anslagene i statsbudsjettet for 2017.

Norge fikk mer enn forventet for oljen i 2017

Publisert

2017 ble et godt år for olje-Norge og Norges oljeinntekter.

Oljeprisen holdt seg relativt stabil på midten av 50-tallet på starten av året. På sitt laveste var den nede på 44,82 dollar fatet på begynnelsen av sommeren, mens den helt på slutten av året var oppe på 66,72 dollar fatet. I snitt holdt oljeprisen seg på 54,68 dollar fatet.

Oljeprisen startet jevnt på 50-tallet, falt rett før sommeren, for så å løfte seg kraftig mot slutten av året.
Oljeprisen startet jevnt på 50-tallet, falt rett før sommeren, for så å løfte seg kraftig mot slutten av året.

Norges oljeinntekter ble også løftet av en relativt høy dollarkurs. Dollaren sto riktignok lavere i siste halvdel av året enn i den første halvdelen.

Dollarkursen svingte kraftig i 2017, og ga dermed store utslag for Norges oljeinntekter.
Dollarkursen svingte kraftig i 2017, og ga dermed store utslag for Norges oljeinntekter.

Målt i norske kroner svingte oljeprisen mellom 382,70 kroner på det laveste til 550,54 kroner på det høyeste. I snitt endte oljeprisen på 451 kroner fatet.

Det er markant høyere enn forutsetningene som lå til grunn for statsbudsjettet. Da det ble lagt frem høsten 2016 lå det til grunn at oljeprisen ville ligge på 425 kroner fatet. Så ble den jekket opp til 444 kroner fatet da det reviderte statsbudsjettet ble lagt frem like før sommeren. Omtrent samtidig falt oljeprisen, og da budsjettet for 2018 ble lagt frem ble den forventede oljeprisen justert ned til 438 kroner.

Med utgangspunkt i finansdepartementets tommelfingerregel om at hver tikrone opp eller ned utgjør omtrent 4,3 milliarder kroner for den norske statskassen, betyr det at staten fikk inn omtrent 6,6 milliarder kroner mer enn forventet. Sammenlignet med det opprinnelige statsbudsjettet fikk staten inn 11,2 milliarder kroner mer enn forventet.

Oljeprisen endte på 451 kroner fatet (den gule linjen) i fjor. Det var høyere enn alle anslagene i statsbudsjettet for 2017.
Oljeprisen endte på 451 kroner fatet (den gule linjen) i fjor. Det var høyere enn alle anslagene i statsbudsjettet for 2017.

Les også: