- Norge er i ferd med å etablere et grønt konkurransefortrinn innen fornybar energi i utviklingsland

Publisert

I en pressemelding skriver Zero at en ny rapport fra Multiconsult viser at Norge er i ferd med å få et konkurransefortrinn innen fornybar energi i utviklingsland. Vi har likevel mye å lære på området av våre naboer.

- Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som satser på fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene. Vi kan likevel lære av dansk og svensk politikk for å fremme slike investeringer, viser ny rapport Multiconsult har utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund.

I rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries” har Multiconsult kartlagt investeringene i fornybar energi i utviklingsland fra de skandinaviske landene og verktøyene disse bruker for å fremme slike investeringer.

Hovedfunnet er at Norge i dag har langt flere bedrifter enn våre naboland med betydelig ekspertise og erfaring innen utvikling og investering i fornybar energi i utviklingsland, og at vi ser en framvoksende klynge med betydelig potensiale, bestående av alt fra store selskaper som Statkraft, SN Power og Scatec Solar, til mindre kjente selskaper som Empower New Energy, Bright Products og Kube Energy.

- I kampen mot klimaendringer står ett av de viktigste slagene om hvorvidt utviklingsland vil basere sin vekst ut av fattigdom på fossile eller fornybare energikilder. Rapporten viser at Norge er i ferd med å utvikle en næringsklynge som, med de rette insentivene, kan gi viktige bidrag til å vinne dette slaget, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

En av driverne for utviklingen av klyngen er en sterkere politisk prioritering av investeringer i fornybar energi gjennom Norfund enn våre naboland har gitt til sine tilsvarende investeringsfond.

- Tilgang på energi er avgjørende for at fattige land skal kunne få nødvendig vekst. Norfund setter stor pris på at flere norske fornybar energi-aktører viser interesse for utviklingsland og har fått erfare at det er mulig å få god avkastning på slike investeringer, sier Tellef Thorleifsson, adm.dir. i Norfund.

Rapportens gjennomgang av virkemiddelbruk i de tre landene viser imidlertid også at vi har noe å lære av danskene og svenskene, ikke minst deres bruk av garantier for å håndtere og redusere risiko for investorene.

- Det er svært interessant at Danmark har lykkes i å mobilisere flere pensjonsfond inn i investeringer i fornybar energi, gjennom et felles fond støttet av garantier. Svenskenes bruk av delvis bistandsfinansierte garantier, er også noe Norge bør kunne lære av, sier Trine K. Berentsen, leder i Solenergiklyngen.

- Norge er i ferd med å etablere et grønt konkurransefortrinn innen fornybar energi i utviklingsland. Dette er en styrke vi må bygge videre på. Vi utfordrer norske myndigheter til å utnytte denne muligheten til det ultimate kinderegget: bekjempe klimaendringer, bekjempe fattigdom og skape nye bærekraftige, grønne arbeidsplasser, sier Berentsen.

Her kan du laste ned og lese rapporten.