Norge eksporterte strøm for 703 millioner kroner i januar

Publisert

I normale år har Norge et netto eksportoverskudd av strøm. Vi er tilknyttet strømnettet i Norden, samt Nederland og Russland. I tillegg er det to utenlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia som er under utbygging.

Så langt i år har vi imidlertid hatt mange uker med netto import av strøm. Likevel ble det et lite eksportoverskudd i januar på 142 gigawattimer med strøm.

Med et så lite eksportoverskudd skulle man kanskje tro at det ikke ble så mye penger av det, men det er ikke tilfelle.

Ifølge nye tall fra SSB hadde Norge en en eksportomsetning på hele 703 millioner kroner fra strømeksport i januar. Det er 18,4 prosent mer enn i januar i fjor.

Forklaringen på det ligger i at selv om netto eksport endte på kun 142 GWh, så ble det eksportert 1.337 GWh. Dette er strøm som vi får betalt for, på samme måte som norske kunder betalte for de 1.195 GWh vi importerte.

Det betyr at Norge solgte strøm til utlandet med en snittpris på 52,6 øre/kWh.

En gjennomgang enerWE har gjort av strømimporten og -eksporten i 2018 viser at Norge vanligvis importerer strøm på natten og eksporterer om dagen. Det henger sammen med at strømprisene svinger mer gjennom døgnet i våre naboland, enn det gjør i Norge.

På tross av at eksporten utgjorde hele 703 millioner kroner, er den relativt beskjeden sammenlignet med totalomsetningen i kraftforsyningen. Den endte på rett under 24 milliarder kroner. Det betyr at eksporten utgjorde 2,9 prosent av omsetningen i strømforsyningen i januar.

Les mer: