Norge eksporterte olje og gass for "bare" 100 milliarder i forrige kvartal

Publisert

Olje- og gassbransjen er ikke som den engang var. Oljeprisen har stupt, og tatt seg litt opp igjen, men bransjen møter nå også stor motstand i opinionen og på den politiske fronten. I disse dager er det Miljøpartiet de Grønne som er i fokus etter at meningsmålingene viser at de kommer på vippen i stortinget. Det betyr makt, og den sier de at de skal bruke til å presse frem en stans av all ny leteaktivitet.

Omtrent samtidig kommer SSB med oppdaterte tall for nasjonalregnskapet etter at årets første halvår er unnagjort.

De viser at det ble eksportert olje og gass for 101 milliarder kroner i årets andre kvartal. Det er omtrent 18 milliarder kroner mindre enn i årets første kvartal, men det er samtidig 15 milliarder mer enn i samme kvartal i fjor.

Ser vi på eksporten over tid, ser vi at det begynte i det små på begynnelsen av 1970-tallet. Så tok det seg gradvis opp utover 1980- og 1990tallet, før det tok fullstendig av i årene etter 2000 og frem til oljeprisfallet for et par år siden. Trenden er så absolutt nedadgående, men vi snakker fortsatt om enorme beløp.

I 2016 eksporterte Norge olje og gass for 373 milliarder kroner. Det er markant mindre enn 622 milliarder i toppåret 2008, men det er likefullt mer enn alle andre år før 2004.

Eksporten av olje og gass nådde enorme summer etter en nøysom start på starten av 1970-tallet, før den toppet seg i 2008 med 622 milliarder kroner. Selv med nedturen endte den likefullt på respektable 373 milliarder kroner i fjor.
Eksporten av olje og gass nådde enorme summer etter en nøysom start på starten av 1970-tallet, før den toppet seg i 2008 med 622 milliarder kroner. Selv med nedturen endte den likefullt på respektable 373 milliarder kroner i fjor.

Det blir fort mye penger av så store beløp, og det er ingen tvil om hva som er Norges største og viktigste eksportprodukt. Selv i fjor utgjorde olje og gass 35,1 prosent av Norges eksport. På sitt meste var det over 52 prosent.

Det er ingen tvil om at olje- og gassbransjen har sine utfordringer, og det er mye usikkerhet knyttet til fremtiden. Det er likevel ingenting som kan måle seg med olje og gass i dag, og det er ingen andre bransjer, industrier, teknologier, produkter eller tjenester som ser ut til å kunne hente inn tilsvarende beløp for Norge.