Det er relativt god avstand mellom hver turbin.
Det er relativt god avstand mellom hver turbin.

Norge bygde ut mer ny vindkraft enn vannkraft i 2018

Publisert

I sin statusrapport for fjerde kvartal 2018 skriver NVE at det i løpet av hele fjoråret ble ferdigstilt totalt 2,7 TWh med ny kraftproduksjon i Norge. 1,7 TWh av dette kom fra ny vindkraft og 1,0 TWh kom fra ny vannkraft.

I løpet av inneværende år forventes det mer enn dobbelt så mye ny kapasitet. NVE anslår at det da vil bli bygd ut ytterligere 5,8 TWh med norsk kraftproduksjon.

I løpet av 2018 er det registrert om lag 1,0 TWh ny vannkraftproduksjon fra 39 forskjellige anlegg. Dette er omtrent en dobling fra 2017, og skyldes til dels at flere større prosjekter er satt i drift, blant annet Rosten og Lysebotn 2 kraftverk. Samtidig er det fortsatt høy byggeaktivitet for mindre vannkraftverk og tiltak i eksisterende anlegg. Ved utgangen av 2018 er samlet installert effekt i vannkraftverkene på 32,3 GW med midlere årlig produksjon på 134,9 TWh.

Vindkraftverkene Roan, Raskiftet og Ånstadblåheia bidro sterkt til at volumet av ferdigstilt vindkraft i 2018 økte så mye. Totalt var det 7 nye vindkraftverk og ett eksisterende som bidro med totalt 1,7 TWh.

Den samlede norske vindmølleparken har en samlet installert effekt på 1,7 GW og vil i et normalår produsere omtrent 6,9 TWh fornybar kraft.

Her kan du laste ned og lese hele kvartalsrapporten.