Foto: Norges bank
Foto: Norges bank

Norfund selger vannkraftselskap til Scatec Solar

- Vi har oppnådd en svært god lønnsomhet, samtidig som vi har skapt store utviklingseffekter.

Publisert

Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. I en pressemelding forteller de at de nå selger alle sine aksjer i SN Power til Scatec Solar for 1,17 milliarder kroner.

- Nå frigjør vi kapital som igjen skal investeres der det trengs mest for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Norfund har som eier av SN Power bidratt til å skape et ledende vannkraftselskap i utviklingsland. Anleggene produserer kraft tilsvarende strømforbruket til 7 millioner mennesker og bidrar til å unngå 3 millioner tonn klimagassutslipp årlig.

– Teamet i SN Power og Norfund har gjort en fantastisk innsats og investeringen i SN Power har gitt en årlig avkastning på 19 prosent. Vi har dermed oppnådd en svært god lønnsomhet, samtidig som vi har skapt store utviklingseffekter, sier Thorleifsson.

Salget av SN Power innebærer at samtlige aksjer og alle ansatte i selskapet blir innlemmet i Scatec Solar. SN Powers anlegg i Zambia og Panama beholdes av Norfund. Partene vil samarbeide om SN Powers prosjekter i Afrika, der Norfund beholder en 49 prosent eierandel. Også dagens samarbeid innen solenergi vil fortsette.

- Vannkraft og solenergi utfyller hverandre med mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også muligheter i å få tilgang til vekstmarkeder, i tillegg til flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft, sier Raymond Carlsen, konsernsjef i Scatec Solar.

Norfund har investert i vannkraft siden 2002 og SN Power ble etablert i 2013. I 2019 igangsatte Norfund en strukturert salgsprosess av SN Power rettet mot internasjonale finansielle og industrielle aktører. Norfunds  styre besluttet 3. juli å innlede eksklusive forhandlinger med Scatec Solar, og en avtale er i dag signert.

– Målet var å få den beste avtalen som leverer på Norfunds mandat. Her kom Scatec Solar med det beste budet, og vi er glade for å bidra til at et norsk selskap nå blir ledende innen både vann og sol. Det er et godt grunnlag for vårt videre samarbeid, sier Thorleifsson.