Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Utenlandske nordsjødykkere vant ikke fram i lagmannsretten

– Under vann er det ingen som spør hva slags pass du har.

Publisert

Borgarting lagmannsrett frifant staten for erstatningsansvar i en ankesak anlagt av to utenlandske nordsjødykkere som krevde kompensasjon.

Advokat Per Danielsen har representert de to dykkerne, en brite og en ire. Begge søkte om kompensasjon etter 2004-ordningen, men fikk avslag ved dykkernemndas vedtak.

Mens norske nordsjødykkerne etter hvert fikk kompensasjon for skader, er utlendinger som dykket på norsk sokkel ikke omfattet av erstatningsordningen siden den krever medlemskap i den norske folketrygden.

– Under vann er det ingen som spør hva slags pass du har. Det handlet bare om å gjøre jobben så raskt som mulig, uttalte den ene dykkeren høsten 2016. Danielsen skrev da i en pressemelding at saken blir en prøvestein for de mange utenlandske dykkerne som jobbet i norske farvann.

De anførte da at Stortingets vedtak og dykkernemndas vedtak var ugyldige, og at de uansett kunne bygge direkte på Stortingets vedtak i kraft av en privatrettslig bindende avtale.

Ingen av anførslene førte fram, og staten ble av lagmannsretten, som for Oslo tingrett, frifunnet. Når det gjaldt anførselen om at Stortingets vedtak var ugyldige, kom lagmannsretten, i likhet med tingretten, til at kravet måtte avvises på grunn av manglende rettslig interesse.

(©NTB)