Ingen lave spotpriser gjennom forrige uke.
Ingen lave spotpriser gjennom forrige uke.

Stabilt høye spotpriser på strømmen

Publisert

Strømprisen er høyere enn normalt for denne tiden av året. Det er på tross av at vannmagasinene er fullere enn de pleier etter en veldig rask snøsmelting. Mye av årsaken ligger i at det er markant mindre snø tilgjengelig enn tidligere, og dermed forventes det markant mindre tilsig fra den kommende snøsmeltingen.

En titt på strømprisene i spotmarkedet på kraftbørsen Nordpool viser at det var stabilt høye timepriser.

Timeprisen i Oslo, Kristiansand og Bergen svingte fra 293,74 til 485,63 kroner pr. MWh. I snitt lå den på 293,74 kroner pr. MWh. På sitt meste var den 1,1 ganger så høy som snittprisen på 431.54 kroner og 1,7 ganger så høy som strømprisen på sitt laveste.

Ingen lave spotpriser gjennom forrige uke.
Ingen lave spotpriser gjennom forrige uke.

Timeprisen i Molde, Trondheim og Tromsø svingte fra 365,91 til 502,64 kroner pr. MWh. I snitt lå den på 365,91 kroner pr. MWh. På sitt meste var den 1,2 ganger så høy som snittprisen på 434.72 kroner og 1,4 ganger så høy som strømprisen på sitt laveste.

Ingen lave spotpriser gjennom forrige uke.
Ingen lave spotpriser gjennom forrige uke.

Som vanlig er spotprisen lavest på natten, og noe høyere på dagen.

Spotprisen holdt seg relativt jevnt gjennom døgnet i forrige uke.
Spotprisen holdt seg relativt jevnt gjennom døgnet i forrige uke.

Spotprisen holdt seg i snitt over 400 kroner pr. MWh hver eneste dag i forrige uke.

Gjennomsnittlige norske spotpriser pr. dag.
Gjennomsnittlige norske spotpriser pr. dag.

Det var en ganske vanlig uke med mer eksport enn import av strøm. Importoverskuddet foregikk som vanlig på nattestid, mens det på dagtid ble eksportert mer strøm.

Det var markant flere timer med eksport enn import i uke 23.
Det var markant flere timer med eksport enn import i uke 23.