Statnett-sjef Auke Lont på Energidagene
Statnett-sjef Auke Lont på Energidagene

Statnett investerte 9,6 milliarder i 2019

Leverte et resultat etter skatt på 2,5 milliarder kroner.

Publisert

Statnett har nå lagt frem sin årsrapport for 2019. Der forteller de at selskapet hadde et underliggende resultat på 2,5 milliarder kroner etter skatt, opp fra 1,9 milliarder i 2018.

Statnett skriver at fjoråret var preget av idriftsettelse av flere store prosjekter. De trekker frem:

  • 420 kV-ledningen Namsos – Surna.
  • Økt spenning fra 300 til 420 kV på flere forbindelser i Vestre korridor
  • Utenlandskabelen NordLink er ferdigstilt på norsk side
  • BKK Nett AS har fullført av 420 kV-forbindelsen Mongstad – Modalen, og Statnett har tatt over eierskapet
  • Kraftbransjens felles datahub Elhub

Totalt har Statnett investert 9,6 milliarder kroner i 2019. Det er mye penger, men er likevel litt mindre enn de nesten 12,4 milliardene de investerte i 2018.

Statnett og nettselskapene er inne i et tiår med enorme investeringer for å bygge ut og ruste opp det norske strømnettet. De skriver samtidig at også de har blitt påvirket av koronaviruset, og at også de har som første prioritet å å sikre strømforsyningen samtidig som de forsøker å bidra til å hindre spredningen.

Foreløpig har imidlertid viruset og tiltakene hatt begrensede effekter på Statnett's finanser og drift.

Her kan du laste ned og lese årsrapporten for 2019.