Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Måtte starte gassturbin da test av utenlandskabel førte til import av 1400 MW

Strømnettet måtte håndtere en plutselig og massiv endring som varte i litt under ett minutt.

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at det på torsdag i forrige uke oppsto en feil under testning av NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland.

Den brukes nå til å overføre ca. 100 MW strøm frem og tilbake mellom landene. Så oppsto det plutselig en feil klokke 09:11 på torsdag den 10. september som førte til at Det ble overført 1400 MW med strøm i noe under et minutt.

Strømmarkedet er spesielt ved at det til enhver tid må være i balanse. Det må produseres like mye strøm som det forbrukes, og hvis strømnettet er i ubalanse blir det strømbrudd. Strømmen må også holde en frekvens på rundt 50 Hz, og hvis avviket blir for stort vil komponenter i strømnettet kobles ut.

Ifølge Statnett førte feilen til en midlertidig endring i frekvensen på 0,5 Hz. Det er mye, men ikke nok til at det ble strømbrudd.

Den korte og uventede endringen ble håndtert gjennom en automatisk justering på flere steder og på flere nivåer. Mellomlandsforbindelsene Swepol mellom Norge og Sverige, og Konti-Scan mellom Sverige og Danmark ble automatisk justert. Det ble startet en gassturbin i Sverige, og Equinors anlegg på Melkøya gikk over på øydrift. Det vil si at de produserte strømmen selv. Et finsk kraftverk ble også midlertidig stanset.

— Dette er slike feil vi ikke ønsker å oppleve, og vi beklager at dette ga utslag i det nordiske synkronområdet. Heldigvis har vi gode tiltak for å håndtere slike frekvensendringer og feilen medførte ingen trussel mot alminnelig forsyning. Rutinene fungerte godt, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Feilen viser således både hvor viktig det er å sikre strømnettet mot midlertidige svingninger og at det norske strømnettet er robust nok til å håndtere det.

— Hendelsen viser samtidig hvor viktig og nødvendig det er å gjennomføre grundige tester av en slik forbindelse før den settes i ordinær drift og blir en del av kraftsystemet. Vi skal i tiden fremover ferdigstille to store kabler til henholdsvis Tyskland og England, og det er viktig å se hvordan de virker på systemet før de fases inn for fullt, sier Løvås.

Statnett opplyser at de undersøker hvordan feilen oppsto, og at de foreløpig vurderer det som sannsynlig at det var en programvarefeil i kabelens lokale kontrollanlegg.

Testingen fortsetter fortsette frem til desember, og så skal NordLink settes i full prøvedrift. Ordinær drift starter neste år.

NordLink-prosjektet eies 50 prosent av norske Statnett og 50 prosent av de tyske partnerne TenneT og KfW. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1.400 MW og går mellom Tonstad i Sirdal i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Total investeringskostnad for prosjektet er et sted mellom 1,5 og 2,0 milliarder euro, noe som tilsvarer mellom 15 og 20 milliarder kroner.