- Våre nye sjøkabler bidrar definitivt til et mer klimavennlig energisystem

NordLink-kabelen til Tyskland er i testfasen, og North Sea Link-kabelen til Storbritannia kommer i drift neste år.

Publisert

Tirsdag denne uken arrangerte Statnett sitt årlige seminar, Høstkonferansen. Som så mange andre, ble også dette arrangementet gjennomført som et webinar.

Et av temaene på agendaen var utenlandskablene, eller mellomlandsforbindelsene som de egentlig heter.

- Våre nye sjøkabler til Tyskland og England bidrar definitivt til et mer klimavennlig energisystem. Samtidig gir kablene økt forsyningssikkerhet og verdiskaping på vei mot en fullelektrisk framtid, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. 

Tysklands-kabelen er ikke fullt operativ ennå, men den 2.september ble det utvekslet strøm direkte mellom Norge og Tyskland for første gang. Da var testingen av NordLink-kabelen i gang etter nesten 30 år med samtaler og planer.

Neste år settes også North Sea Link mellom Norge og England i drift. Den blir verdens lengste sjøkabel.

TenneT har samarbeidet med Statnett på to store kabelprosjekter, NorNed mellom Norge og Nederland som sto ferdig i 2008 og NordLink som nå er i en testfase.

- «Business as usual» er ikke nok når vi skal nå klimamålene, sier konsernsjef Manon van Beek i TenneT i sitt innlegg på Høstkonferansen.

Hun pekte også på havvind i Nordsjøen som det nye «krafthuset» i Europa, der verdien av samarbeid med andre land er nødvendig for å oppnå en optimal bruk av ressursene.

- Neste steg vil være å knytte sammen produksjon av havvind med "hybride" kabler som både knytter havvind til nettet på land og knytter land sammen for kraftutveksling, sier van Beek.